Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení za rok 2020

Koronavirová pandemie v minulém roce cestovní ruch a návštěvnost regionů hodně omezila, i tak se však kraj v celostátním srovnání umístil jako pátý nejnavštěvovanější, za celý rok do něj zavítalo až skoro 773 tisíc turistů. 

Nejvíce však utrpěla ubytovací zařízení, kde nízká čísla hlásily všechny kraje ČR. V hlavním městě Praze se počet ubytovaných snížil až o 79 % oproti roku 2019, což představuje pokles o cca 6 milionů osob. Dále velké úbytky hostů zaznamenaly regiony dlouhodobě orientované na zahraniční návštěvníky -  Karlovarský a Jihomoravský kraj. Celkově se tak snížil počet hostů oproti minulému roku o skoro 51% a počet přenocování o více než 45%.

Libereckému kraji však byla výhodou dlouhodobá orientace na domácí klientelu. V letní sezóně nahradily turisty ze zahraničí návštěvníci z Moravy, Slezka a Čech, kraj však navštívilo i skoro 190 tisíc návštěvníků z Německa. I přes to samozřejmě oproti roku 2019 došlo k propadu. Počet přenocování se za rok 2020 vyšplhal na skoro 2,5 milionu osob, zatímco v roce 2019 to bylo skoro 3,2 milionů. Největší pokles zaznamenal Liberecký kraj ve 4.čtvrtletí, kdy se počet příjezdů HUZ vyšplhal na pouhých 35 tisíc, což představuje meziroční pokles v hodnotě skoro 80%. Počet přenocování také nebyl o mnoho vysoký, počet nocí strávených v HUZ byl 105 064, což opět představuje pokles o skoro 80%. Naopak nejvíce příjezdů bylo ve 3. čtvrtletí a to přesně skoro 460 000 s meziročním přírůstkem skoro 17%. Podobné to bylo i u přenocování, kdy byl počet nocí strávených v HUZ skoro 1 489 000, opět s meziročním přírůstkem cca 16,4%. 

Co se týče návštěvnosti atraktivit, v roce 2019 u turistů v Libereckém kraji vítězily například liberecká zoologická zahrada, iQLandia, či hrad Trosky, což se ani nezměnilo v roce 2020, kdy i přes komplikovanou situaci byly tyto místa opět nejnavštěvovanější. Průměrná doba pobytu zůstala stejná a to 4 dny. 

Více informací na: tourdata.cz a czco.cz