Infografiky Libereckého kraje, Křišťálového údolí a destinačních společností 2020

V rámci přípravy Marketingového strategického plánu cestovního ruchu Libereckého kraje pro následující období jsme si ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec připravili jednoduché infografiky prezentující cestovní ruch našeho kraje přehledně v číslech a statistikách. A to na úrovni celého kraje, projektu Křišťálového údolí a stejně tak pro oblastní destinační společnosti Libereckého kraje - Česká ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj..

Celokrajské statistiky: 

Argumentační karta Libereckého kraje - základní cestoruchové údaje o turistické nabídce -  LK_bez_přesahů.pdf

Argumentační karta Libereckého kraje s přesahem jednotlivých turistických regionů - základní cestoruchové údaje o turistické nabídce -  LK_s_přesahy.pdf

Seznam nejnavštěvovanějších míst Libereckého kraje včetně mezikrajských přesahů jednotlivých turistických oblastí - Nejnavštěvovanější_místa_LK.pdf

Mezikrajské srovnání z pohledu počtu ubytovacích zařízení, počtu hostů, počtu přenocování a taktéž délky pobytu - Postavení_LK.pdf

Struktura návštěvníků kraje - Struktura_hostů.pdf

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení s vyzdvihnutím rozdílů v jednotlivých turistických oblastech - Návštěvnost


Statistiky oblastních destinačních agentur:

Argumentační karta  Český ráj -  Český_ráj_(reg.produkt).pdf

Argumentační karta Jizerské hory -  Jizerské_hory.pdf

Argumentační karta Krkonoše - Krkonoše.pdf

Argumentační karta  Lužické a Žitavské hory - Lužické_a_Žitavské_hory.pdf

Argumentační karta Máchův kraj -  Máchův_kraj.pdf


Statistika Křišťálové údolí:

Argumentační karta - Křišťálové_údolí_1.9..pdf


Věříme, že Vám grafiky budou dobře sloužit, v případě dotazů se můžete obrátit na pana Jakuba Šepse: jakub.seps@kraj-lbc.cz :)