Datový sklad

Datový sklad Libereckého kraje neboli sdílená databáze turistických informací vznikla, aby pomohla kompenzovat největší slabinu internetu - mnohačetný výskyt stejných informací, které však jsou v různé míře aktualizovány. Proto vznikla databáze, kterou mohou sdílet informační centra, města a obce v turistických regionech Český ráj, Jizerské hory, Lužické hory, Máchův kraj a Krkonoše.

Obsažená data je možné formou exportu nabídnout k zobrazení na stránkách obce, mikroregionu či turistické oblasti. Dále je možno do databáze nahlížet a používat ji v běžné praxi, například pracovníky informačních center při zodpovídání dotazů návštěvníků. Hlavním efektem databáze by mělo být to, že jednotliví aktéři cestovního ruchu, kteří sbírají a zprostředkovávají informace o turistických cílech, atraktivitách a službách, budou aktualizovat a doplňovat databázi společnými silami a ušetří tak nejen čas, ale i další náklady (za fotografie, překlady do cizích jazyků apod.)

Informace je možné z databáze přebírat pomocí datových exportů, jejich obsah je možno přizpůsobit potřebám a přáním každého partnera. K dispozici export z kalendáře akcí.

Užívání datového skladu se řídí Všeobecnými podmínkami užívání datového skladu, které každý partner musí vzít na vědomí.