Dotek přírody

Zdolejte vysoké hory a hluboké doly.  Obdivujte křišťálově průzračné vodopády. Zamrkejte na modrá oka rybníků. Napijte se ze svižných řek a horských bystřin. Pozor na tajemná rašeliniště. Mějte respekt před skálami. Nechte v geoparcích kameny vyprávět příběhy. Liberecký kraj si zamilujete. Příroda je tam tak krásná, že nevíte, kam dřív.