Vyhledávání

Stezka hastrmanů v Brništi

Stezka hastrmanů v Brništi je 6 km dlouhá tematická poznávací trasa vedoucí v blízkosti Panenského potoka. Je určena pro pěší a cyklisty. Přibližuje život v mokřadech, lužních lesích, u rybníku a potoka.

Stezka hastrmanů je naučná stezka s jedenácti tématickými zastávkami, která vám přiblíží  život kolem vody, připomene některé druhy rostlin, stromů a živočichů svázaných s tímto prostředím. Nastíní význam mokřadů, lužních lesů, i nutnost ochrany vody a vodních ploch.

Dětem jsou v rámci stezky na některých zastaveních k dispozici hrací prvky, dále jim slouží 4 dětská mini hřiště a hrací plocha, na které můžou malí i velcí  poměřit svou šikovnost v hraní kuliček. Starší děti si mohou na zastaveních prověřit své vědomosti, mladší děti zvou  pohádkové bytosti ke splnění nejrůznějších úkolů.

K odpočinku během trasy slouží lavičky, posezení, jen tak nechte svůj pohled klouzat po vodní hladině rybníka a nebo z  lávky nad mokřadem, pozorujte a naslouchejte dění v rákosí, či obdivujte panorama krajiny z místní vyhlídky.

V obci Brniště můžete zhlédnout nejen kostel sv. Mikuláše, který byl zapsán již v r. 1958 do seznamu kulturních památek, stavby lidové architektury, 2 staré mlýny, sbírku drážních cedulí na nádraží ale i hornické mini muzeum v blízkosti obce. Podobu obce dotváří nově vysázená zeleň i umělecké sochy řezbářů podél stezky.

Stezka hastrmanů v Brništi vznikla ve spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD a obce Brniště na podzim roku 2011. V rámci projektu, byly zkvalitněny povrchy některých úseků cest, takže je celá trasa vhodně upravená pro pěší, cyklisty, rodiči s malými dětmi a kočárky. K orientaci na trase slouží plán stezky, rozcestníky se směrovými tabulemi a turistické značení.

Přijměte  i vy pozvání k procházce po trase naučné stezky, věříme, že zde prožijete příjemné okamžiky uprostřed krásné krajiny podralského regionu.

Jméno obce Brniště je odvozeno od názvu brn- mokřad-bahnisko. Obec je situována v přírodně zajímavém terénu jižně od Lužických hor, severně od Doks, v blízkosti hory Ralsko.
Brniště

Informace o trase

 
load