Vyhledávání

J. Ratzinger (papež Benedikt XVI.) v kontextu teologie 20. století

Kolářová, autor: google
Místo konání:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, p. o., Smetanovo zátiší 470, Železný Brod, 468 22, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce:Místní
Typ akce:Beseda, přednáška
Tematická kategorie:Folklórní a společenské akce - jiné společenské akce
Více informací na:http://www.zeleznybrod.cz
Anotace:Přednáší Mgr. Lucie Kolářové, Dr. Theol.

Podrobný popis:

ČKA-Český ráj srdečně zve na přednášku Mgr. Lucie Kolářové, Dr. Theol. na téma

 „J. Ratzinger (papež Benedikt XVI.) v kontextu teologie 20. století"

aula SUPŠ sklářské, Železný Brod
středa 22. 03. 2023, 18:15

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol. je odbornou asistentkou na katedře teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své odborné práci se věnuje především problematice teologické antropologie.

 

 

 

Tvůrčí činnost přednášející:

 

 PŘEKLADY připravuji (vyjde r. 2023):

LÜKE, Ulrich. Savcem z milosti Boží. Evoluce – vědomí – svoboda. Brno: CDK 2023 (z německého originálu Das Säugetier von Gottes Gnaden. Evolution – Bewusstsein – Freiheit, Herder 2016)

překlady knih 

HILPERT, Konrad. Základní otázky křesťanské etiky. Brno: CDK 2017 (z německého originálu Zentrale Fragen christlicher Ethik, Friedrich Pustet 2009)    

KASPER, Walter. Milosrdenství. Základní pojem evangelia – klíč křesťanského života. Brno: CDK 2015 (z německého originálu Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Herder 2012)                                   

ISTENDAEL van, Geert. Farnost sv. Prekéra. Praha: Lidové noviny 2014 (z nizozemského originálu De parochie van Sint-Precarius, Bert Bakker 2013)          

SCHILLEBEECX, Edward. Lidé jako Boží příběh. Brno: CDK 2008 (z nizozemského originálu Mensen als verhaal van God, H. Nelissen 1989)  

SCHOOF, Ted. Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí? Praha: Vyšehrad 2004, s. 213–374 (z nizozemského originálu In de ban van (kerk)politiek, Kampen 1992, Contouren van veertig jaar theologie, Tijdschrift voor Theologie 27 (1987), Schillebeeckx 25 jaar theoloog in Nijmegen, H. Nelissen 1983, The Theological Roots of Christian Dogmatism, The Downside Review 94 (1976), Geschiedenis en theologie: een haat-liefde-verhouding?, Tijdschrift voor Geschiedenis 101 (1988))

ROTTER, Hans. Sexualita a křesťanská morálka. Praha: Vyšehrad 2003 (z německého originálu Sexualität und christliche Moral, Tyrolia 1991)

ADAM, Adolf. Liturgický rok. Praha: Vyšehrad 1998 (z německého originálu Das Kirchenjahr mitfeiern, Herder 1995; spolupřekladatelé Václav Konzal, Pavel Kouba)

překlady statí a studií

 

AMMICHT-QUINN, Regina. Populismus a genderové otázky. Strach ze zmatení pohlaví. In: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 31, 1 (2021), s. 93–101 (z německého originálu Populismus und Genderfragen. Die Angst vor der Unordnung der Geschlechter. In: Walter Lesch (Hg.). Christentum und Populismus. Freiburg: Herder 2017, s. 174–186)                                                                                                                                                           

VOKOUN, Jaroslav. Architektur und Dynamik der Tradition – einige philologische Aspekte. In: Traditionstheorie im Gespräch der Wissenschaften. Vokoun, J. (ed.) Berlin: Verlag LIT 2020, s. 102–130 (z českého originálu Architektura a dynamika tradice – některé filologické aspekty, Studia theologica 20 (2018), s. 21–49; spolupřekladatel Geert van Overloop)                                                                                                                                                     

SAUTERMEISTER, Jochen. Morálněpsychologické perspektivy pojetí manželství a rodiny v Amoris laetitia. In: Amoris laetitia. Zlom, nebo kontinuita? Realita rodin – životní a pastorační výzvy. Šrajer, J. (ed.) Praha: Karmelitánské nakladatelství 2019, s. 160–178 (z původního německého originálu „Die Liebe in der Ehe“ /Amoris laetitia/. Moralpsychologische Perspektiven auf das Verständnis von Ehe und Familie in Amoris laetitia)

HENGSBACH, Evropská unie – solidární dovnitř i směrem ven? In: Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Kritické výzvy Populorum progressio [1967] a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby. Šrajer, J. (ed.) Praha: Lidové noviny 2017, s. 132–147 (z původního německého originálu Die Europäische Union – nach innen und außen solidarisch?)                                                                                              

KRUIP, Gerhard. Sociální spravedlnost před novými výzvami – Úvahy ze sociálněetické perspektivy. In: Sociální práce/Sociálna práca 4/2014, s. 47–57 (z původního německého originálu Soziale Gerechtigkeit vor neuen Herausforderungen – Erörterungen aus der sozialethischen Perspektive)        

NOBLE, Tim. Budování duchovního místa v hesychasmu a u Ignáce. In: Rechlík, K./Hanuš, J./Vybíral, J. (eds.) Sensorium Dei. Člověk – prostor – transcendence. CDK: Brno 2013, s. 67–80 (z původního anglického originálu The Construction of a Spiritual Place in Hesychasm and in Ignatius, studie jako součást projektu „Symbolic Mediation of Wholeness in Western Orthodoxy“, GAČR P401/11/1688; spolupřekladatel Geert van Overloop)


 
load