Vyhledávání

Jan Stolín: Kresby

Ilustr. foto
Místo konání:

Oblastní galerie Liberec - Lázně Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce:Místní
Doporučeno pro:Pohodovou dovolenou
Typ akce:Výstava
Tematická kategorie:Výtvarné umění
Více informací na:http://www.ogl.cz/jan-stolin-kresby-1
Anotace:Doprovodná výstava kreseb Jana Stolína volně navazuje na umělecký počin Index 2 bratrů Stolínových. Soubor nových, výrazově sevřených a názorově dotažených kreseb je rozvahou nad trváním, nad světem, který si svou podobu uchovává, ztrácí a opět ji nabývá.

Podrobný popis:

Souběžně se svými instalacemi a intervencemi se Jan Stolín dlouhodobě zabývá i vyhraněnými pastelovými kresbami základních geometrických tvarů a otevřených prostorových vztahů. Přitahují jej jednoduché objemy, odkazující ke stavbám, jež často mají uvolněné stěny, náznaky možných spojení lomících se ploch, protichůdné stavy dvojice těles, znázorněných v jejich pevné i proměnlivé podobě. Vedle přesné formy se nachází i jejíkrajně rozvolněná podoba. Stolínova meditace nad jsoucnem postihuje tvar ze všech stran, zbavuje jej gravitace, podává současně jeho vnějšek a vnitřek. V poslední době do monochromie pronikla i barva společně s náznaky tělesnosti, jak ukazují tři chvějící se, přízračné pastely s linií, procházející plochou, ze které se uvolňuje pigment, připomínající škvíru.

 
load