Vyhledávání

Mít domov a rodinu - beseda

logo, autor: Mít domov
Místo konání:

Budova radnice Železný Brod nám. 3. května 1, Železný Brod, 468 22, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce:Místní
Typ akce:Beseda, přednáška
Tematická kategorie:Folklórní a společenské akce - jiné společenské akce
Více informací na:http://www.zeleznybrod.cz
Anotace:Beseda je určena pěstounským rodinám a uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova "B" - 3. patro)

Podrobný popis:

Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti

Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. Odborníky jsou tyto děti označovány jako děti ohrožené, neboť pro svůj další vývoj vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Často byly vážně zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí jim pocit bezpečí blízkého, rodinného prostředí.

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu náhradní výchovy, což může být pěstounská péče.

Mohli byste být náhradními rodiči – pěstouny?

OSPOD Železný Brod doprovází celkem 15 rodin, které pečují o děti, o něž se nemohou z různých důvodů starat jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny a v nich je pečováno celkem o 22 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských domovech a jejich přáním je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastny.

Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny usiluje OSPOD Železný Brod o zvýšení zájmu o vykonávání pěstounské péče, kdy se v rámci celokrajské kampaně „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“ podílíme na pořádání různých akcí pro veřejnost. V tomto roce bychom se rádi zaměřili na zájemce, kteří by byli ochotni přijmout více dětí nebo sourozenců. Zajímá Vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci? Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? Tak přijďte ve středu 1. června mezi 13. a 16. hodinou do zasedací místnosti budovy B městského úřadu, kde bude při příležitosti Mezinárodního dne dětí probíhat setkání pro zájemce na téma náhradní rodinná péče, případně se domluvte na individuální schůzce se pracovníky odboru sociálních věcí na níže uvedených kontaktních číslech. Na viděnou se těší: Mgr. Halamová 728 17 126, Bc. Jarešová 777 718 903.

Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru


 
load