Vyhledávání

Železnobrodský jarmark - městská slavnost

plk., autor: IKS
Pořadatel:Město Železný Brod
Místo konání:

Železný Brod nám. 3. května 1, Železný Brod, 468 22, Zobrazit na mapě

Datum konání:10.6.2023 až 12.6.2023 od 10:00, od 17:30
Charakter akce:Regionální
Typ akce:Slavnost
Tematická kategorie:Folklórní a společenské akce - jarmark
Více informací na:http://www.zeleznybrod.cz
Anotace:Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se v našem městě uskuteční slavný ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK 2023.

Podrobný popis:

Stánková místa - informace pro stánkaře - (prodej míst pouze na pravém břehu řeky Jizery – ul. Obránců míru – zády k řece Jizeře

  – prodej hotově s možností výběru stánkového místa pouze dne 12. 4. 2023

·         den: středa 12. 4. 2023

·         čas: 8 hodin

·         místo: TIC Železný Brod (budova radnice „A“ – vpravo)

·         platba: pouze hotovost dle ceníku: 1 místo 3,5 x 2 m = 700 Kč/den a 1 400 Kč za 2 nebo 3 dny

– prodej převodem bez možnosti výběru stánkového místa od 19. 4. 2023

  • prodej zbývajících míst bez možnosti výběru – místo je po přijetí platby přiděleno
  • platby na účet jsou přijímány od středy 19. 4. 2023 (na dřívější platby není brán zřetel)
  • platbu proveďte na účet číslo 19-0963249319 / 0800
  • při platbě uveďte VS (variabilní symbol) 209
  • do zprávy pro příjemce uveďte: JARMARK – PŘÍJMENÍ (vaše příjmení slouží pro identifikaci platby)
  • po zaplacení vám bude přiděleno číslo
  • podrobné informace na e-mailu: kultura@zelbrod nebo na 778 527 000

Platba je místním poplatkem za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Železný Brod č. 1/20019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vydané na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Výběr místního poplatku probíhá dle daňového řádu. Na místní poplatek se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách sjednávaných prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Již uhrazený místní poplatek nelze vrátit.

Nebude-li zaplacené místo v příslušný den obsazeno do 9 hodin, bude využito pro potřeby jiného prodejce.

Zaplacením poplatku se prodejce zavazuje, že se bude řídit pravidly pro konání Jarmarku a pokyny strážníků Městské policie Železný Brod. Je přísně zakázáno při stavbě stánků, zatloukat zajišťovací kolíky do vozovky, chodníku i přilehlých travnatých ploch. Z důvodu bezpečnosti a zajištění průjezdu vozidel IZS, lze k prodeji použít jen lehce rozebíratelný a odstranitelný stánek. Městská policie Železný Brod si vyhrazuje právo stánky, které nebudou odpovídat výše zmíněným požadavkům odstranit na náklady majitele, poplatek za prodejní místo nebude vrácen.


3,5 metru

1 stánek / den = 700 Kč

1 stánek / 2–3 dny = 1 400 Kč

7 metrů

2 stánky / den = 1 400 Kč

2 stánky / 2–3 dny = 2 800 Kč

10,5 metrů

3 stánky / den = 2 100 Kč

3 stánky / 2–3 dny = 4 200 Kč

14 metrů

4 stánky / den = 2 800 Kč

4 stánky / 2–3 dny = 5 600 Kč

17,5 metrů

5 stánků / den = 3 500 Kč

5 stánků / 2–3 dny = 7 000 Kč

Program akce

pátek 9. 6. 2023

17.30 hodin Revival 60´s, rock Železný Brod

21.00 Logr, rock Turnov

sobota 10. 6.2023

10.00 hodin Slavností předání jarmarečních práv (balkón budovy radnice – náměstí 3. května)

10.30 hodin Broďanka, dechová hudba Železný brod

12.30 hodin Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod

14.00 hodin Crazy dog, rock´n´roll Praha

16.00 hodin Ben a Mateo, pěvecké duo Praha

18.00 hodin Krásná práce, rock Železný Brod

20.00 hodin Hallodrn, rock Chuchelna

22.00 hodin Albi rock, rock Jilemnice

neděle 11. 6. 2023

11.00 hodin Bandit Country Music Band, country Nová Paka

14.00 hodin Sofian Medjmedj, pop, R&B Praha

15.30 hodin Makule, electronica-schlager Tanvaldpříloha

 
load