Wyszukiwanie

Miejscowość Višňová znajduje się w północno-zachodniej części cypla Frýdlantský výběžek. Rozciąga się na łąkach nad rzeczką Smědá, charakterystyczna jest dla niej bardzo mała wysokość nad poziomem morza, około 250 m n.p.m.

Miejscowość składa się z dziewięciu osad. W miejscowości znajdziemy interesujący zespół architektury górnołużyckiej z XVIII i XIX wieku. Chodzi o prostokątne domy z parterem z bierwion lub murowanym i z cembrowanym piętrem.

Na zachód od miejscowości znajduje się osobliwa grupa skał Pohanské kameny. Na skraju miejscowości Víska jest czynna historyczna elektrownia wodna, która wykorzystuje siłę wody z rzeki Smědá. W miejscowości Andělka znajduje się kościół św. Anny z końca XVIII wieku, w którym odbywają się koncerty i jest jednocześnie miejscem odpustowym.

Informace o trase

 
load