Wyszukiwanie

Klasztor kartuzjański, Valdice

Klasztor wybudował w 1627 roku Albrecht z Valdštejna. Budowę dokończono w 1632 roku i w tym samym roku rozpoczęto budowę świątyni, którą dokończono w 1668 roku.

W 1636 roku do krypty klasztoru kartuzjańskiego przywieziono z miejscowości Stříbro szczątki Albrechta z Valdštejna. W 1782 roku szczątki z krypty wyjęto i przewieziono do miejscowości Mnichovo Hradiště.

Kartuzjanie żyli w klasztorze do tego samego roku. Dekretem cesarza Josefa II z 1782 roku klasztor rozwiązano a rok później oddano do przetargu, ale nikt nie był nim zainteresowany. W klasztorze powstał magazyn wojskowy i spichrze, później mieli tu siedzibę urzędnicy cesarscy. Kiedy również oni później opuścili klasztor, budynek niszczał. W latach 1856 - 1857 klasztor wyremontowano i przebudowano na znane więzienie, gdzie odbywał karę też znany w świecie rozbójnik Babinský.

Valdice

Valdice, 507 11

Zabytki religijne
Klasztory

Informace o trase

 
load