Wyszukiwanie

Dawne słowiańskie grodzisko położone w regionie Kokoříńskiego Jaru (Kokořínský důl), ok. 16 km na północny-wschód od miasta Mělník.

Od VII do X wieku w tutejszej kotlinie rozpościerało się słowiańskie grodzisko, którego umocniona twierdza znajdowała się na zachód od dzisiejszego zamku. Na dnie kotliny, w której rozciąga się miejscowość Lobeč, dawniej znajdowały się trzy stawy. Każdy był pod opieką jednego z trzech rybaków, którzy nazywali się: Tchan, Domagost i Vavrata. Cały majątek należał jednak do kapituły z Vyšehradu. W 1294 roku kapituła Vyšehradzka wymieniła Lobeč z królem Wacławem II na trzy inne wioski. We wsi zbudowano zamek, który później przebudowano w stylu baroku, natomiast od 1948 roku budynek zaczął być wykorzystywany dla różnych celów.

Znajduje się tu m.in. kościół Podwyższenia Świętego Krzyża (kostel Povýšení sv. Kříže)  z 1352 roku oraz grób E. Štorcha, który znalazł tu inspirację dla swej późniejszej twórczości.

Lobeč posiada ciekawą zabudowę zrębową, rozmieszczoną na zboczach nad doliną. Otynkowane budynki nazywano chatami w kożuchu.

 
Lobec

Lobeč, 277 36

Informace o trase

 
load