Wyszukiwanie

Kościół św. Ducha, Libáň

Budowla pierwotnego gotyckiego kościoła pochodziła już z XIV wieku, dzisiejszy kościół wybudowano w 1753 roku, Jego nietypowe rozwiązanie bywa przypisywane F. I. Préeowi lub I. Palliardiemu.

Cechą charakterystyczną jest niemal krzyżowy plan – do rozszerzonej centralnej części są z obu stron przyłączone poprzeczne prostokątne przestrzenie, do nich na wschodniej stronie prezbiterium a na zachodniej stronie przedsionek pomieszczenia pod wieżą. Na zachodniej stronie wznosi się wieża, fasady północna i południowa są rozwiązane jako facjaty ze szczytami,  na których wcześniej stały rzeźby. Wnętrze kościoła ma oryginalne barokowe wyposażenie, cenny jest obraz na ołtarzu głównym. Freski autorstwa Jos. Haagera z 1755 r. zrestaurował H. A. Jokl w 1906 r.

Na terenie pierwotnego cmentarza stoją też interesujące posągi: Piaskowcowa rzeźba z posągiem św. Jana Nepomucena stoi na pryzmatycznym cokole z trochilusami i torusami, na którym osiada wysoki trzon podstawy zakończony płytowym gzymsem ze skośnymi krawędziami. Trzy ściany trzonu są zdobione płaskorzeźbami świętych. Na stronie czołowej jest św. Józef – opiekun Pana, w lewej ręce trzyma kij, prawą ręką trzyma Jezusa, po prawej stronie niszy trzonu prawdopodobnie Antoni z Padwy z Jezusem na księdze na rękach. Na lewej stronie rdzenia jest płaskorzeźba prawdopodobnie św. Franciszka z Asyżu z różańcem w ręce i z krzyżem opartym o ramię. Właściwy posąg św. Jana Nepomucena stoi w spokojnej pozycji, prawą ręką przytrzymuje na piersiach krucyfiks, lewą trzyma dalej od ciała z gestem dłoni obróconej w górę. Święty ma bogate faliste włosy, ostro wymodelowany nos i patrzy w skupieniu przed siebie.

Następnymi rzeźbami są św. Józef na wysokim cokole (z 1738 r.) i Ecce Homo (z 1819 r. autorstwa F. Kofránka z Vojic).

Liban

Libáň, 507 23

Zabytki religijne
Kościoły

Informace o trase

 
load