Wyszukiwanie

Zabytki kultury, znaleziska archeologiczne, zamek, niedawno odnowione barokowe posągi i inne cenne obiekty czekają na turystów około 6 km na południowy-zachód od Turnova, na prawym brzegu Izery na skraju Czeskiego Raju.

Pierwsza wzmianka na temat osady Svijany pochodzi z 1345 roku, przy czym znaleziska archeologiczne potwierdzają, że osadnicy byli tu obecni już w młodszej epoce kamienia. Svijany od niepamiętnych czasów należały do majątku rodziny Vartemberk. Od niej właśnie Svijany uzyskał Jáchym Ondřej Šlik. Po bitwie pod Białą Górą jego skonfiskowany majątek przejął Albrecht von Wallenstein. W XIX wieku Wallensteinowie sprzedali swoje włości w Svijanach rodzinie książęcej Rohan, która miała siedzibę na Sychrovie. Svijany należały do nich aż do 1948 roku, kiedy ich majątek został skonfiskowany. Wieś Svijany powstała w 1921 roku, wcześniej była przysiółkiem wsi Podolí.

We wsi znajdują się chronione zabytki - wykopaliska archeologiczne, zamek i niedawno odnowione barokowe posągi. Do ważnych tutejszych zabytków należy cmentarz z 1866 roku z prusko-austriackiej wojny, kiedy odegrała się tu bitwa o svijański most. Ze wsi pochodzi słynny malarz, Jan Prousek, który założył Muzeum Czeskiego Raju w Turnovie.

W Svijanach i okolicy panują doskonałe warunki do turystyki pieszej, rowerowej i rekreacji.

 


Informace o trase

 
load