Zoeken

De eerste vermelding van het dorp dateert van 1399, toen als eerste eigenaars van Velenice de familie Pancíř van Smojno werd genoemd. Eind veertiende eeuw behoorde Velenice tot het nabijgelegen Zákupy, dat tijdelijk eveneens eigendom was van de familie Pancíř. Over Velenice tijdens de periode van de Hussitische Oorlogen en de oorlogen tegen de steden in Lausitz is niet veel bekend. Tijdens het bewind van koning Wladislas II Jagiello (1471-1516) werd het landgoed Velenice overgedragen aan het koninklijk hof en enige tijd later opgeheven.

In de jaren zeventig van de vijftiende eeuw kwam Velenice in het bezit van Melichar van Kouč, van wie het samen met de hoeve in 1475 werd overgenomen door Mikuláš van Lutice. In 1479 werd de hoeve eigendom van de gebroeders Berka van Dubá en Lipá, waardoor het leenstelsel van Velenice en het landgoed Sloup voor lange tijd met elkaar werden verbonden. De daaropvolgende eigenaars van Velenice waren daarom de houders van het landgoed Sloup – de geslachten Salhausen, Kolovrat, Kokořovec en Kinský.


Informace o trase

 
load