Zoeken

Het dorp Tachov ligt ongeveer 2 km ten zuiden van Doksy.

De eerste schriftelijke vermelding van het dorp dateert van 1460 en staat op een oorkonde van de Boheemse koning Jiří van Poděbrady, waarop hij de stad Doksy het privilegium van het uitoefenen van ambachten en het brouw- en mijlenrecht toekent. In de landboeken werd melding van Tachov gemaakt in 1553, toen het tot het landgoed Bezděz behoorde. Er stonden hier echter ook de vrije hoeven van Kašpar Plott van Jansfeld en Martin van Tachov. Het in beslag genomen koninklijke eigendom werd in de zestiende eeuw van keizer Rudolf II gekocht door Jan van Wartenberg. Onder zijn bestuur onderging het landgoed een aanzienlijke uitbreiding. Door zijn huwelijk met Barbora van Lobkowicz, weduwe van Jan van Wartenberg, werd Václav Berka van Dubá in 1595 eigenaar van het landgoed.

Na de Slag op de Witte Berg werd het in beslag genomen eigendom aangekocht door Albrecht von Wallenstein. Na diens gewelddadige dood in Cheb in 1634 kwamen Doksy en de omliggende dorpen in het bezit van de Ierse kolonel Buttler. In 1638 werd het landgoed eigendom van Christoph von Heisenstein. Van 1680 tot 1945 was het landgoed Bezděz in handen van het geslacht Wallenstein.

In 1976 werd Tachov aangesloten bij het stadje Doksy, om in 1993 opnieuw zelfstandig te worden. Van het historisch erfgoed zijn in het dorp een barokke kapel en een houten volkshuis op nr. 38 bewaard gebleven. Met de bouw van de kapel werd begonnen in 1793, en een jaar later werd hij ingewijd en toegewezen aan de pastorie van Doksy. De kapel werd opgetrokken in barokstijl. In 1993 werd hij gerestaureerd en opnieuw feestelijk ingewijd.

Tachov ligt in een toeristisch zeer aantrekkelijk gebied, vlak bij het Mácha-meer. De omgeving is ideaal voor fiets- en wandeltochten.


Informace o trase

 
load