Zoeken

Het dorp Zahrádky ligt ongeveer 6 km ten zuiden van Česká Lípa, aan het kruispunt van de wegen naar Praag en Litoměřice. Het is een rustig dorp gelegen in de bekoorlijke streek van de Tsjechische romantische dichter Karel Hynek Mácha.

Beeldbepalend voor het dorp is een pittoresk renaissancistisch kasteel van halverwege de zestiende eeuw, dat eind negentiende, begin twintigste eeuw werd verbouwd. In zuidelijke richting ligt niet ver van het dorp het natuurreservaat Novozámecký-meer. Verder is er het natuurmonument Peklo, een romantische vallei uitgesleten door de beek Robečský potok.

Tot de overige bezienswaardigheden van het dorp behoren de St.-Barbarakerk uit 1550 en een bebaard beeld van St-Wilgefortis uit 1705, in de bocht van de weg tussen Jestřebí en Zahrádky. Volgens de legende besloot de vader van de heilige Wilgefortis, de Portugese koning, haar uit te huwelijken aan de koning van Sicilië. Zij had echter de eed van maagdelijkheid afgelegd en smeekte de hemel om hulp. Nadat haar gebed werd verhoord, raakten haar wangen begroeid met een dikke baard, waarop de koning van Sicilië zijn huwelijksaanbod introk en de verontwaardigde vader het meisje liet kruisigen.

Het dorp telt ook meerdere houten volkshuizen. In het gehucht Karba staat een bijzonder, 209 m lang spoorviaduct uit 1898.


mailZahradky

Zahrádky, 471 01

Telefoon:+420 487 877 454
E-mail:obec@zahradkycl.cz
Web:www.zahradkycl.cz/web

Informace o trase

 
load