Zoeken

Česká Kamenice ligt tussen de steden Děčín en Nový Bor, aan de uitlopers van het Lausitzergebergte.

ČESKÁ KAMENICE

Česká Kamenice ligt tussen de steden Děčín en Nový Bor, aan de uitlopers van het Lausitzergebergte.

Dit gebied werd al in de elfde eeuw spaarzaam bewoond door Sorben. Ongeveer halverwege de dertiende eeuw stichtten Duitse migranten op de plaats waar de oude Boheems-Sorbische weg het riviertje de Kamenice kruiste een gelijknamig dorp. Onder het bewind van koning Ottokar II Přemysl verkreeg het middelste gedeelte van het dorp stadsrechten. Tot op heden is een historisch en kunsthistorisch zeer waardevol stadsboek uit de veertiende eeuw bewaard gebleven, dat naast de stadsboeken van Praag en Nový Bydžov één van de oudste van Bohemen is.

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werden in Česká Kamenice meerdere malen Oostenrijkse soldaten ondergebracht, die er in 1634 een grote brand veroorzaakten. Tien jaar later trokken de Zweden door de stad, die de oorlog echter vrij goed doorkwam. In de omgeving van de stad werd ook gevochten tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). De slag tussen de Pruisische en Oostenrijkse legers wordt tot op heden in herinnering gebracht met gedenktekens bij Studené, Líska en op het bergzadel U Křížového buku.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het merendeel van de Duitse bevolking verdreven en daalde het aantal inwoners met meer dan de helft. Hun in beslag genomen eigendommen werden overgenomen door nationale beheerders en een groot deel van de winkels, cafés, restaurants en industriële bedrijven werd gesloten. De niet-bewoonde huizen raakten in verval en sommige ervan werden later afgebroken. Daaronder waren helaas ook het gotische badhuis en andere historisch waardevolle gebouwen.

Doordat het stadje zich na de oorlog niet veel meer ontwikkelde, heeft het tot op heden zijn authentieke karakter behouden. In 1992 werd het goed bewaard gebleven stadcentrum van Česká Kamenice met zijn smalle straatjes en oude huizen uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.

Het stadje was ooit omgeven door stadsmuren met vier poorten, waarvan alleen de zuidelijke poort Zámecká brána behouden is gebleven. Aan de rand van het stadje zijn verschillende karakteristieke houten- en vakwerkhuizen van het type Umgebindehaus bewaard gebleven. Midden op het plein náměstí Míru staat een barokke achtkantige fontein uit 1575. De fontein is verfraaid met een beeld van de Maagd Maria uit 1680 van meester Ulrich von Zittau.

Beroemde inwoners en persoonlijkheden uit Česká Kamenice
Prof. Johann Klein (1681-1762) – beroemd wiskundige, directeur van de vakgroep wiskunde in het Praagse Clementinum, maker van het astronomisch uurwerk in Praag.

Jakob Frint (1766-1834) – hoogleraar in Wenen, pastoor van het keizerlijk hof en het kasteel.

Johann Baptist Pohl (1782-1834) – eredoctor in de geneeskunde en hoogleraar botanie in Praag, onderzoeker in de oerwouden van Brazilië, gids van J.W. Goethe in Bohemen.

Franz Preidl (1810-1889) – textielfabrikant, belangrijk burgemeester van het stadje, mecenas.

Antonín Dvořák (1841-1904) – bezocht in 1856 en 1857 de plaatselijke Duitse school om zijn Duits te verbeteren.


mailCeska Kamenice

Česká Kamenice, 407 21

Telefoon:+420 412 151 555
E-mail:posta@ceska-kamenice.cz
Web:www.ceska-kamenice.cz

Informace o trase

 
load