Vyhledávání

Vlakem přes Krkonoše do Polska

Po 65 letech byl v srpnu 2010 obnoven provoz osobních vlaků na jedinečné horské trati Harrachov - Jakuszyce - Szklarska Poręba. Navštívíte-li tuto oblast, svezení vlakem na polskou stranu Krkonoš určitě nesmíte vynechat.

Železnice spojující liberecko-jabloneckou průmyslovou aglomeraci s krkonošskými středisky a Horním Slezskem byla postavena na přelomu 19. a 20. století především pro dopravu kvalitního hornoslezského uhlí do místních skláren. Na každé straně hor zvolili stavitelé jiný způsob, jak zdolat obrovský výškový rozdíl z údolí do Novosvětského průsmyku, kterým vlaky překonávají krkonošský hřeben. Z města Jelenia Góra trať nejprve prochází 15 km dlouhý rovinatý úsek do Piechowic, odkud se vine po stráních a v táhlých obloucích nabírá výšku. Přímo z oken vlaku se nabízejí jedinečné výhledy na severní svahy Krkonoš. Z české strany od Tanvaldu chtěli stavitelé trať naopak co nejvíce zkrátit. Prudké stoupání, které by běžně nasazované lokomotivy nebyly schopny zdolat, pomohlo překonat osazení ozubeného hřebene uprostřed kolejí, po kterém lokomotiva šplhá vzhůru. Nad tímto bylo na trati vyraženo několik tunelů, z nichž nejdelší měří téměř kilometr (dlouhou dobu se jednalo se o třetí nejdelší tunel v Čechách).

Nové vytyčení hranic po 2. světové válce a zpřetrhání ekonomických společenských vazeb znamenalo přerušení provozu. Trať, postavená s pověstnou německou důkladností, však přežila bez větších škod až do počátku 90. let, kdy se po změně politických poměrů podařilo zorganizovat několik zvláštních jízd. Nezměrné úsilí řady nadšenců i místních samospráv vyústilo roku 2009 v zahájení rekonstrukce trati, dokončené o rok později tak, aby byl umožněn pravidelný provoz vlaků. Opravy byly financovány z velké části z příspěvku Evropské unie.

V současné době nabízí jízdní řád v období turistické sezóny pět dvojic vlaků mezi Szklarskou Porębou a Harrachovem, případně Kořenovem, kde lze přestupovat na vlaky Českých drah dále do vnitrozemí. Dopravu na přeshraničním úseku zajišťuje společnost GW Train Regio a.s., na polské straně potom Przewozy Regionalne, které jsou dopravcem i navazujících osobních vlaků do Jelenie Gory.

Jízdní řád a další informace najdete zde

Jablonec nad Nisou

Informace o trase

 
load