Vyhledávání

Výlet na kole přes rozhlednu Královka, Josefův Důl, Mariánskohorské boudy, Kneipu i expozici sklářství na Kristiánově.

Průběh trasy:
Bedřichov * Josefův Důl * Kneipa * Kristiánov * Nová Louka * Bedřichov

Popis trasy:
Z Bedřichova vyjedeme na východ po trase 3020, která nás přes Královku a Josefův Důl dovede k rozcestí nad Antonínovem. Odbočíme vlevo a po trase 3022 dojedeme přes Kneipu a Kristiánov na Novou Louku. Odtud se do Bedřichova vrátíme po trase 3023.

Bedřichov
Horské středisko s řadou ubytovacích kapacit a volnočasových aktivit (bowling, tenis, koupaliště). Významné výchozí místo zimních běžeckých tras. Sjezdovky pro mírně pokročilé. Konají se zde každoroční sportovní akce s masovou účastí, z nichž nejznámější je lyžařský závod Jizerská padesátka, která se v létě jezdí i na kolech. Jedno z nástupních míst pro vyznavače cykloturistiky v Jizerských horách.

Josefův Důl
Osada založená podél toku Kamenice počátkem 18. století, tradice sklářské výroby. V okolí řada chalup lidové architektury. Západně od obce je Josefodolská přehrada, nejmohutnější přehrada Jizerských hor. Dvoudílná zemní hráz 720 m dlouhá a 43 m vysoká byla postavena na řece Kamenici v letech 1976 - 82. (Zatopena byla mimo jiné Dolní Blatná, pila s rybníkem a zbytky sklářské Karlovské huti z 18. století.) Slouží jako zdroj pitné vody pro Liberec i Jablonec nad Nisou kam je přiváděna 2,4 km dlouhým podzemním kanálem do mohutné úpravny vody v Bedřichově a dále 3,3 km dlouhou štolou do vodojemu v Harcově u Liberce. (Přehrada zadrží až 23 milionů m3 vody). Koupání v nádrži je zakázáno.

Mariánskohorské boudy
Byly postaveny začátkem 18. století pro pastevce dobytka. Dnes zachovány čtyři a nově postavená služebna CHKO Jizerské hory. Pramen pitné vody.

Na Kneipě
Křižovatka v centrální části Jizerských hor na západním úpatí Jizery. V sezóně otevřen kiosek. Stejnojmenná přírodní památka s vrcholovým rašeliništěm

Kristiánov
Původně osada se sklářskou huťí (1775 - 1887), dnes neobývaná. Panský dům shořel v roce 1938. Zbytky rozvalin po bývalém strážním objektu z roku 1938. V původní sklářské hospodě, Liščí boudě, je umístěna expozice „Sklářská osada Kristiánov“ jabloneckého Muzea skla a bižuterie. V letní sezoně p
řibližuje to nejdůležitější z historie osady, podrobnosti o jednotlivých, dnes již neexistujících, budovách a jejich obyvatelích. Seznamuje také s typickými výrobky zdejší sklárny. Stěžejním exponátem je trojrozměrný model celé osady Kristiánov v době její největší slávy. V podkroví je interaktivní herna pro děti a v přízemí posezení u kachlových kamen s možností občerstvení a drobného prodeje upomínkových předmětů. Na jediný den v roce se na Kristiánov vrací výroba skla a bižuterie - každou první sobotu v září Kristiánov ožívá Sklářskou slavností. expozice sklářství Jizerských hor. Nedaleko od boudy je sklářský hřbitůvek. V osadě byla obnovena tradiční Mariánská sklářská pouť.

Nová Louka
Samota na Blatném potoku, v 18. a 19. století sklářská huť, panský dům byl později přestavěn na lovecký zámeček (Šámalova chata), dnes sídlo státních lesů s veřejně přístupnou restaurací. Na okraji lesa znovu instalována pamětní deska P. Šámala (1867 - 1941), prvního kancléře presidenta republiky, který byl za války popraven nacisty. Nová Louka je významnou křižovatkou turistických cest.

© Geodézie On Line 2009

Informace o trase

 
load