Vyhledávání

Vodní sporty v Krkonoších

V našem nejvyšším pohoří lze splouvat řeky Jizeru a Labe, pokud je dostatečný průtok vody.

Sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu (raft, kanoe, kajak) mohou návštěvníci krkonošských řek provozovat na celém úseku řeky Jizery. Labe lze splouvat v horním toku mezi Labskou přehradou a Kukačkou a to pouze v případě, že průtok vody přesahuje 10 m3, což je převážně v období jarního tání. Zájemci se musí předem zaregistrovat a vyžádat povolenku v Terénním informačním centru KRNAP ve Špindlerově Mlýně. Povolení je přísně vázáno na vyšší stav vody v korytě. Povolenky jsou bezplatné a vydávají se pouze v den splutí.

Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi. Na jiných místech je naloďování a přistávání zakázáno. Chrání se takto přírodní prostředí pobřežních porostů.

Více informací vám poskytnou:
Informační centrum KRNAP Špindlerův Mlýn - tel. 499 433 228
Informační centrum KRNAP Harrachov - tel. 481 529 188

Harrachov

Informace o trase

 
load