Vyhledávání

Turnovská synagoga pochází z roku 1719 a byla vystavěna z kamene uvnitř bloku domů židovské čtvrti.

Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v Libereckém kraji, která přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o čtvrtou budovu židovské synagogy v Turnově, první tři synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města.

V přízemí, hned v předsíni, se nachází výklenek, v němž bylo umístěno umývadlo, tzv.kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, místa, kde se předčítalo z Tóry. Na čestném místě vedle svatostánku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm.

Vlastníkem synagogy je Město Turnov. Prostory jsou využívány ke kulturním a společenským účelům.

Slovo synagoga (hebrejsky bejt kneset je dům shromáždění) pochází z řeckého slova pro místo shromáždění. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly ukládány svitky Tóry (s textem biblických Pěti knih Mojžíšových). Ty byly omotány povijanem, překryty bohatě zdobeným stříbrným či mosazným štítem a korunovány korunou ze stejného materiálu. Na dřevěných držácích svitků byly umístěny ozdobné nástavce. Dvířka schrány byla překryta oponou a draperií většinou ušitých ze vzácných, bohatě zdobených tkanin (samety, brokáty, hedvábné damašky). Mohly obsahovat jméno donátora a příležitost, při které oponu synagoze, tedy své komunitě, daroval, např. obřízka či oslava dospělosti syna, uzdravení z nemoci, svatba apod. Při bohoslužbě se svitek Tóry vyndal ze schrány, přenesl na stůl v prostoru řečniště (bimy: v naší synagoze místo vyznačené) v podlaze odlišnými pískovcovými kvádry naproti svatostánku) a zde se za pomalého odvíjení a ukazování dřevěným či kovovým ukazovátkem ve tvaru ručky četl. Zmíněné liturgické předměty si v turnovské synagoze můžete prohlédnout ve vitríně po pravé straně svatostánku, přičemž oba pláštíky a koruna pocházejí z Turnova. Nedávno byl nalezen současný domov původní turnovské Tóry. Po prodeji Tór z českých a moravských synagog do zahraničí komunistickou vládou v 60. letech 20. století byl jeden ze svitků Tóry z Turnova poskytnut k používání židovské komunitě Temple Adath Israel ve městě Lexington, stát Kentucky, USA. Posvátný předmět z Turnova tak slouží fungujícímu židovskému společenství a není pouze mrtvým muzejním předmětem.

mailTurnov

Krajířova 2199, Turnov, 511 01

Telefon:+420 484 803 041
+420 484 803 042
E-mail:info@turnov.cz
Web:www.synagoga-turnov.cz
Církevní památky
ostatní

Informace o trase

 
load