Vyhledávání

Městské muzeum Rychnov u Jablonce nad Nisou

Městské muzeum v přízemí budovy městského úřadu představuje dvě expozice. První je věnována historii rychnovské malířské školy, která byla kdysi jedinou svého druhu v Rakousku - Uhersku. Druhá expozice připomíná zbrojní výrobu v koncentračním táboře AL Reichenau v období 2. sv. války.

Expozice Rychnovské malířské školy

Jen málokterá obec, a nejen v Čechách, se může pyšnit tím, že byla městem malířů a dalších uměleckých řemeslníků. Jim vděčí za to, že od konce 18. století postupně rozvíjeli Rychnov, chudou vesnici tkalců a přadláků, a pomohli ji během 19. století přetvořit v prosperující městečko.

 Výroba dóz a dalších lakovaných předmětů a na ni plynule navazující malba obrazů jako uměleckořemeslné odvětví představují nejvýznamnější kapitolu v dějinách obce.

Odhaduje se, že během existence tohoto oboru vzniklo v Rychnově přes půl milionu závěsných obrazů všeho druhu – od malých poutních devocionálií a nevelkých maleb na prapory a církevní oděvy až po soubory křížové cesty a oltářní obrazy. Také produkce lakovaného zboží byla v evropských poměrech mimořádná – v době největšího rozkvětu bylo v provozu 8 manufaktur či menších výroben, roční produkce se odhaduje na 30.000 až 40.000 tuctů, přičemž se zde nevyráběly jen dózy na tabák, ale také na pudr a různé potraviny, pouzdra na brýle, rukavice a cigarety, šperkovnice, misky, podnosy, šálky a podšálky a mnohé další předměty denní potřeby. Dózy nebyly jen černé, ale také barevně lakované, červené a hnědé, dokonce i žluté, zelené a modré, zdobené nejen malbou, ale také vykládané perletí a kovem, rytinami a dalšími materiály.

Při tak velkém počtu a různorodosti rychnovské produkce může komorní expozice městského muzea ukázat to, co je pro rychnovské malířství typické, jen v náznacích.

Více informací zde

Expozice "Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent" v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 

Stálá expozice mapuje období 6 let, kdy v Rychnově působila firma Getewent. Plošně komorní expozice je rozdělena na čtyři části věnované zbrojní výrobě, podzemnímu dílu Nordpol, koncentračnímu táboru AL Reichenau a obětem nacistické nucené práce. Vystavené předměty jsou zvoleny tak, že tvoří jasný atribut každé ze čtyř popisovaných oblastí. Pro koncentrační tábor je to kopie třípatrové táborové palandy se starým papírovým pytlem místo přikrývky, pro oběti nucené práce je atributem miska na jídlo, často jediný majetek vězně, pro výrobu je to zařízená kancelář se stopami po vývoji a výzkumu a pro podzemní dílo rýsovací prkno s výkresy. Vše je instalováno do jedné místnosti rozdělené jen linií na část táborovou a část tovární. Na jedné straně výzkum a vývoj, na druhé straně vězni bez práv a svobod jako zdroj pracovní síly. 

Expozice je prvním veřejně představeným výsledkem dlouholeté spolupráce několika subjektů a má sloužit i jako paměťové médium pro shromažďování dokumentů, artefaktů a vzpomínek.

Více informací zde

mailRychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

Telefon:+420 488 880 927
E-mail:tlevinsky@rychnovjbc.cz
Web:www.rychnovjbc.cz
Služby a vybavení
parkoviště
občerstvení
Typ muzea
výtvarné umění

Informace o trase

 
load