Vyhledávání

Naučná stezka Kittelovsko

Areál Kittelovsko leží v obci Krásná nedaleko Pěnčína, asi 5 km jižně od Jablonce nad Nisou. Je opředen tajemnými mýty a pověstmi o legendárním jizerskohorském lékaři a léčiteli Eleazaru Kittelovi přezdívaném Jizerskohorský Faust. Dne 1. května 2008 zde byla slavnostně otevřena Naučná stezka Kittelovsko, která návštěvníkům ukazuje život a dílo tohoto legendárního doktora. Výlet můžete spojit také s návštěvou nedalekého výletního areálu Pěnčín, odkud se do Krásné můžete svézt výletním vláčkem.

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel se staral o chudé a nemocné v širokém okolí Jizerských hor a Krkonoš. Za svého života se stal slavným, po smrti legendárním. Říká se, že byl spolčen s čertem. Pocházel z rozvětvené rodiny s dlouhou ranhojičskou tradicí. Žil ve svém obrovském a tajemném domě zvaném Burk na Krásné. Pěstoval vzácné byliny ve skleníku, léčil, provozoval lázně pro vodoléčbu. Vedle domu stála studánka údajně s léčivou vodou, která je zde stále. Aby zachránil svou „prodanou duši“ nechal ke konci svého života postavit vedle Burku školu, faru a kostel.

Burk v současné době prochází náročnou stavební rekonstrukcí, proto si jej můžete prohlédnout pouze zvenčí anebo u příležitosti akcí pořádaných muzeem. U vedlejší budovy, kostela sv. Josefa, se nachází volně přístupná studánka s léčivou vodou, tzv. svatojosefský pramen, jehož voda je využívána při výrobě známého Šláftruňku.

V roce 2008 byla otevřena Naučná stezka Kittelovsko, která návštěvníkům ukazuje život a dílo legendárního doktora Kittela. Stezka obsahuje pět zastavení s informačními tabulemi. Ty jsou rozmístěny mezi Kittelovým domem „Burk" a kostelem sv. Josefa. Návštěvníci se dozví informace o životě doktora Kittela, o pověstech, které o něm dodnes kolují, jakož i o památkách a jejich postupné rekonstrukci. Stezka je volně přístupná a slouží svému účelu celoročně.

V roce 2010 zde bylo slavnostně otevřeno Kittelovo muzeum. Vzniklo v domě č. p. 11, který leží mezi Kittelovým domem a kostelem. Interaktivní expozice muzea je zaměřena nejen na život a léčení pověstného doktora Kittela, ale i na historii Kittelovska, bohatství lidového léčitelství a sílu bylin.

Začátkem května se zde každoročně koná tradiční Pouť na Krásné.

Kittelovsko můžete navštívit samostatně, nebo můžete výlet spojit s návštěvou nedalekého výletního areálu Pěnčín. Odtud vás do Krásné svezou výletním vláčkem a kromě Burku a kostela vám ukáží i mnoho dalších památek Kittelovska.

Nedaleko od Krásné, na jižním kraji Jablonce n. N., se nacházejí Čertovy kameny – místo, kde se doktor Kittel údajně upsal ďáblu. Dalšími zajímavými a volně přístupnými místy jsou pramen potoka Žernovník (odkud prý pocházela kostra neznámého vojáka, kterou měl doktor Kittel ve své pitevně) a tajuplný vrchol Černé studnice.

Další informace najdete na www.kittel.cz a www.vapen.czPěnčín (u Jablonce n. N.)

Informace o trase

 
load