Vyhledávání

Za krásou vodopádů v kraji

Kdy jindy obdivovat vodopády než na jaře, kdy jsou plné vody a síly. Je pravda, že letos zima nebyla úplně ideální, ale proč si neudělat výlet a nezjistit, jak na tom jsou. Kromě osvěžení, na jaře leckdy ledového, pomáhá pobyt u vodopádů s odbouráním stresu, léčbě astmatu nebo prostě uvolnění od každodenní hektiky. Po celém kraji jich je několik desítek, od těch na malých potůčcích po ty na velkých řekách.

Níže najdete 15 vodopádů, které byste si letos na jaře neměli nechat ujít.

Vodopády v Krkonoších

PANČAVSKÝ VODOPÁD

Pančavský vodopád je jedním z nejpůsobivějších krkonošských vodopádů a zároveň nejvyšší v České republice. Najdete ho 1 km jižně od Labské boudy, na Pančavském potoce. Říčka Pančava zde stupňovitě překonává příkrou stěnu Labského dolu, vysokou 148 metrů, což je rekordní výškový údaj mezi všemi českými vodopády. U vodopádu je tzv. Ambrožova vyhlídka, ze které je hezký výhled na Labský důl, Kozí hřbety, Kotel a Lysou horu. K vodopádu se dostanete po červeně značené turistické trase - tzn. Bucharově cestě v úseku Vrbatova bouda - Labská bouda.

MUMLAVSKÝ VODOPÁD

Mumlavský vodopád patří k nejnavštěvovanějším vodopádům v kraji vůbec. Vodopád vytváří řeka Mumlava a překonává až 12 metrů vysoké stupně tvořené skalními žulovými bloky. V řečišti lze vidět tzv. Čertova oka nebo také Obří hrnce, což jsou ukázky tzv. evorzního jevu, kdy tyto prohlubně a ohlazy vznikají pohybem vody a kamínků a mají v průměru až 6 metrů. Z krkonošských vodopádů se řadí na první místo v objemu průtoku vody a šířce. K vodopádu se díky asfaltové cestě od autobusového nádraží (cca 1 km) pohodlně dostanou nejen pěší turisté, ale i cyklisté a vozíčkáři.

KASKÁDY BÍLÉHO LABE

Bílé Labe v Krkonoších se řadí mezi významné toky Krkonoš. Je levostranným přítokem Labe, pramení na rašeliništi u Luční boudy a podél něj vede v úseku Luční bouda - Špindlerův mlýn modrá turistická trasa (Weberova cesta), díky níž je většina vodopádů a kaskád relativně dobře přístupná.  

Vodopády a kaskády na řece:

- Lavinová peřej, 800 metrů nad Boudou u Bílého Labe. Je dlouhá přibližně 120 metrů a vysoká 24 metrů.

- Plotnový vodopád, pod Boudou u Bílého Labe. Jeho výška činí cca 5 metrů

- Dlouhý vodopád - soustava 4 vodopádů s výškou 14,5 metrů s délkou cca 50m

- Balvanová vodopád - výška 5,5 m, leží přímo u turistického chodníku

- Velký skok - velký názvem, ale jinak celkem malý, vysoký pouze 2 m a téměř svislý, s žulovou plotnou

- Velký vodopád - největší a nejznámější, 4 m vysoký, pod ústím Černého potoka.

LABSKÝ VODOPÁD

Labský vodopád je jedním z několika vodopádů nacházejících se v Labském dole. Je vysoký 50 m a dalších zhruba 250 m spadá po kamenech na dno dolu. Nachází se přímo pod Labskou boudou na modré turistické trase Labským údolím, kde najdete i Malý Labský vodopád.

HUŤSKÝ VODOPÁD

Jedná se o jeden z nejčastějších cílů při procházkách po Rokytnici nad Jizerou. Dostanete se k němu po modré turistické trase. Vodopád je napájen vodou z Huťského potoka, který pramení pod Chatou Dvoračky a voda zde padá z výšky 20 metrů.

Vodopády v Jizerských horách

ŠTOLPIŠSKÉ VODOPÁDY

Štolpišské vodopády patří mezi nejkrásnější místa Jizerských hor. Vodopády jsou vytvářeny na potocích Malý a Velký Štolpich a najdete je v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny. Dostanete se k němu po žluté turistické trase (Štolpišská cesta) v úseku Ferdinadov - Tetřeví boudy. Potok Velký Štolpich vytváří v horní části soutěsky několika stupňový vodopád, který je téměř 30 metrů vysoký a nazývá se Vodopád Velkého Štolpichu. V dalším úseku můžete objevit také menší vodopády a kaskády (Skok, Dvojitý vodopád, Hrazený vodopád).

VODOPÁDY JEDLOVÉ

Vodopády na říčce Jedlová najdete nedaleko Josefova Dolu, odkud vás k nim zavede 2 km dlouhá naučná stezka a modrá turistická trasa. Na 9 zastaveních se seznámíte s přírodními krásami zdejší rezervace, dozvíte se o vodopádech i o zdejších skalních útvarech. Nejvyšší z vodních kaskád Jedlové je vysoká 5 m. Mezi další vodopády na trase patří Pekelný a Dolní.

U Josefova dolu se nachází i červený vodopád na Červeném potoce, který uvidíte na při Naučné stezce Gustava Leutelta.

VODOPÁDY NA ČERNÉ DESNÉ

Pod přehradou Souš, nedaleko obce Desná na červené turistické trase, je na říčce Černá Desná řada vodopádů. Řeka zde vytváří kaskády a několikametrové vodopády. Budete postupně míjet Plotnový vodopád, za kterým následuje vodopád Dlouhý, Bukový a nakonec i Hrncový. Je zde i několik Čertových hrnců, které voda vytvořila v kamenech.

VODOPÁDY NA BÍLÉ DESNÉ

Na silnici (zároveň i cyklotrasa 3019) směrem k Protržené přehradě najdete vodopády a kaskády Bílé Desné, které jsou sice menší a méně známé než ty na Černé Desné, ale o to více výjimečné svým průtokem. Vodopád, který je cca 300 m za poslední budovou vesnice, pod jezem překonává 50 m dlouhý úsek na pevné skále.

VODOPÁD NA ČERNÉ NISE

Méně známé, ale krásné vodopády jsou i nedaleko Liberce. U zbytku skalního hradu Jezdec (mimochodem, taky doporučujeme k návštěvě) v části Kateřinky vede žlutá turistická trasa, ze které je vidět na Černou Nisou a její proud po žulových plotnách. Hlavní horní vodopád je v místech, kde na levém břehu začíná zeď průmyslového objektu. Je vysoký 4 metry a má kaskádový tvar. Druhý vodopád je menší (cca 2 m), ale navazuje na něj taky série žulových ploten.

HÁJENÝ VODOPÁD

Vodopád najdete při žluté turistické trase z Bílého potoka na Paličník. Prodírá se skalní soutěskou a vytváří řadu kaskád a menších vodopádů.

VODOPÁD BÍLÉ SMĚDÉ

Vodopád, který najdete na nedaleko chaty Smědá, cca 100 m od trasy Hřebenovky. Je vysoký 3 m a vytváří společně s kaskádami malebné zákoutí. Navíc na této trase můžete obdivovat i soustavu lehkého opevnění.


Vodopády v Lužických horách

HEŘMANICKÝ VODOPÁD

Menší vodopád, který ale uvidíte i ze silnice, najdete v Heřmanicích v Podještědí. Je vysoký 3,5 m a je ve směru na Krompach.

CHRASTENSKÝ VODOPÁD

V blízkosti Chrastenského rybníka na řece Ploučnici leží Chrastenský vodopád, který je vysoký více než 2 m. Dojdete k němu po značené červené turistické trase.


Vodopád v Máchově kraji

VODOPÁDY BOBŘÍ SOUTĚSKY

Méně turisticky známé, ale neméně krásné jsou vodopády v Bobří soutěsce, která se nachází v oblasti mezi obcemi Kravaře a Verneřice. Hloubkovou erozí vody zde vznikla skalnatá rokle se stěnami vysokými až 30 metrů. Uvnitř této rokle se mezi balvany proplétá Bobří potok, vytvářející malé kaskády a peřeje, největší vodopád měří 8 m. Harrachov

Informace o trase

 
load