Vyhledávání

Pravidla pro lezení v ČR

Provozování horolezeckého sportu v České republice je svázáno velmi přísnými pravidly vydanými Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými organizacemi Ochrany přírody, které spravují jednotlivé oblasti.

Horolezci jsou povinni se seznámit s ochrannými podmínkami území, stanovenými zřizovacím předpisem pro danou lokalitu, a jsou povinni tyto ochranné podmínky dodržovat tak, aby nebyl narušen předmět ochrany. Je zakázáno využívat k provozování horolezeckého sportu jiné než povolené horolezecké trasy.

Lezení je ze zákona zakázané v oblastech se statutem "národní" - tedy v Národním parku, Národní přírodní rezervaci, Národní přírodní památce.

V ostatních kategoriích chráněných území lezení sice není ze zákona přímo zakázané, ale pohyb zde upravují příslušné orgány ochrany přírody.

Potřebné informace Vám poskytne: 

Český horolezecký svaz 

 Donská 275/9

101 00 Praha 10, Vršovice

Telefon: +420  273 136 385 
E-mail: info@horosvaz.cz
www: http://www.horosvaz.cz

Liberec

Informace o trase

 
load