Vyhledávání

Bedřichovské výhledy

Bedřichov je jednou z nejhezčích a nejmalebnějších obcí v Jizerských horách. Jezdí sem rádi sportovci, výletníci, horští turisté i rodiny s dětmi, a všichni obdivují zdejší přírodní krásy. Abyste poznali Bedřichov se všemi zajímavostmi, které k němu patří, vznikly tu v roce 2012 turistické okruhy s názvem Bedřichovské výhledy. Vyberte si jeden z nich a udělejte si hezký výlet, který vám zajistí propojení těch nejzajímavějších míst tohoto rekreačního střediska.

"Na našich naučných trasách vás zveme na procházku dějinami obce. Během své existence prošla mnoha fázemi vývoje, a proto v Bedřichově nalezneme doklady různých historických období – budovy, cesty, vodní plochy nebo přetvořenou krajinu. Naše obec je položena v překrásném horském prostředí a poskytuje nesčetné množství pohledů do krajiny. Naučné stezky – Bedřichovské výhledy proto oba fenomény – historii a krajinu – spojují a nabízí na dvou různých trasách celkem 17 zastavení.

U každého informačního panelu dominuje výhled. O místech, která mají návštěvníci před očima, vyprávějí texty a fotografie. Každá zastávka popisuje jednotlivá témata tak, aby celá trasa dohromady podala souhrnnou informaci – co je v Bedřichově k vidění, jakou měl historii a čím je dnes. Minulost obce přibližují dobové snímky, které leckdy výrazně kontrastují se současností. Naučná stezka si klade za cíle být průvodcem krajinou, místem aktivního odpočinku a ukazovat zajímavá místa, která stojí za to navštívit, i když nejsou historicky známá.

Dva okruhy – červený a modrý – spolu tvoří tematický celek, lze je ovšem procházet rovněž odděleně. Základní rozdíl mezi nimi tvoří kritérium schůdnosti – červená trasa obchází Bedřichov po obvodu, místy je vedena prudkým terénem a po lesních stezkách, které nejsou vhodné pro kočárky nebo invalidní vozíky. Většina zastavení červené trasy však částečně kopíruje zpevněné kvalitní cesty, a tak za vhodné kombinace lze projít s pohybovým omezením většinu stezky.

Modrá trasa – o délce 4 kilometrů prochází středem obce a kromě několika kratších, náročnějších úseků je zejména chůzí pohodlně dostupná. O výběru trasy se můžete poradit v turistickém informačním centru, kolem něhož trasy obcházejí.

Červená trasa – má délku 5 kilometrů a začíná na rozcestí nedaleko centrálního parkoviště (P1) a lyžařského stadionu. Úvodní informační panel předznamenává strukturu celé stezky – na příkladech dochovaných budov se tu odvíjí příběh celé bedřichovské historie. O sklárně, kolem níž Bedřichov vznikl, o tzv. mačkárnách, kde probíhala domácí výroba skleněných polotovarů pomocí mačkání skla, o sportu v horách nebo o chalupách, ve kterých se dříve běžně bydlelo a dnes slouží cestovnímu ruchu. Na úvodním panelu jsou shrnuty základní bedřichovské fenomény, kterým se podrobněji věnují další zastavení – celkových 12 na červené trase a dalších 5 na modré trase, která je napojena na část červené trasy ve vnitřní části obce.

Při budování Bedřichovských výhledů se dbalo na orientaci v terénu, aby byly trasy dobře rozpoznatelné pro turisty bez vlastní mapy a pro návštěvníky zcela neznalé obce. Součástí každého informačního panelu je orientační plán naučné stezky, přehlednosti pomáhají směrové ukazatele v barvách dané trasy. Bedřichovské výhledy jsou tímto atraktivní nejen pro zdatné výletníky, ale i pro návštěvníky, kteří se pohybem v terénu teprve seznamují."

 
load