Vyhledávání

Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn je jedním z nejvýznamnějších turistických a lyžařských středisek Krkonoš. Ze všech stran je obklopen horskými pásmy. Leží v nadmořské výšce 575 – 1555 m na řece Labi, jen několik kilometrů od jejího pramene.

Až do 16. století byl v místech, kde se dnes Špindlerův Mlýn nachází, jen neprostupný prales. Prvními lidmi, kteří se vydali do neproniknutelného nitra hor, byli prospektoři – hledači rud a drahých kamenů, a za nimi pak horníci, kteří objevené rudy začali těžit. Nejdříve železnou rudu a pak také stříbro. K velkému rozkvětu hornictví a železářství došlo za Kryštofa z Gendorfu, královského horního hejtmana a důlního odborníka, který koupil na úpatí hor níže po řece Labi vrchlabské panství. Horníci a dřevaři začali v horách stavět stavení, kterým se tu říká boudy a  na vzniklých mýtinách hospodařili. Z mýtin se staly louky a pastviny a tak vznikly typické luční enklávy uprostřed lesů, jak je zde můžeme vidět dodnes. Největší rozmach horských bud nastal, až s příchodem turistického ruchu od druhé poloviny 19. století. K rozvoji přispěl až zvyšující se zájem o turistiku a také silnice z Vrchlabí, která byla dostavěna okolo roku 1880. V té době byla ve Špindlerově Mlýně postavena řada hostinců a ubytovacích zařízení a hřebenové boudy se přeorientovaly na služby turistům. Původně sem turisté přijížděli jen v létě, ale vynalézaví místní obyvatelé vymysleli atrakci, kterou lákali do hor turisty i v zimě. Sáně rohačky, které byly původně určeny pouze na dopravu dřeva, uzpůsobili pro veselé jízdy se zimními hosty. Před koncem 19. však sáně vytlačily lyže. Milovníci lyžování ovládli nejen Špindlerův Mlýn, ale i celé Krkonoše.

Největší a nejfrekventovanější sportovní zařízení dnes tvoří lyžařský areál ve Svatém Petru a další na svazích Medvědína. Sjezdaři, běžkaři, ale i pěší turisté mohou využít lanové sedačkové dráhy na Medvědín a na Pláň. Najdete tu velké množství restaurací, hotelů, penzionů, chat i široké možnosti ubytování v soukromí. Návštěvníci si mohou vybrat turistické trasy do všech směrů Krkonoš, na které mohou vyrazit jak zdatní turisté, tak rodiny s dětmi, pro které jsou připraveny i zábavné naučné stezky.

K velmi zajímavým historickým památkám obce patří kostel, který byl původně dřevěný a v roce 1807 byl nahrazen původním zděným kostelem sv. Petra a Pavla.

Informace o trase

 
load