Vyhledávání

Jizerskohorské bučiny

Trasa je určená pouze pro pěší turistiku. Na trase se nachází celá řada pozoruhodných skalních masivů, věží a skalních vyhlídek. Naleznete ji v severozápadní části Jizerskohorských bučin ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci patřící nejenom k nejcennějším, ale také nejkrásnějším částem Jizerských hor.

Oldřichovské sedlo

Hausmanka, bývalá hájovna pod vedením lesníka Franze Hausmanna, který byl velkým milovníkem Jizerských hor. Dnes známá také pod názvem „U kozy“. Jedná se o jedinečnou hospodu s výbornou kuchyní a svéráznou obsluhou. Součástí značené trasy je i 10km naučná stezka Oldřichovské háje a skály, která zajímavou formou pomocí her a úkolů seznamuje návštěvníky všech věkových kategorií s chráněnými druhy rostlin a živočichů v rezervaci.

Lysé skály

Mezi Kopřivníkem vysokým 598 m. n. m.  a  Stržovým vrchem vysokým 704 m. n. m. leží horolezci oblíbené Lysé skály s několika skalními útvary s vlastními názvy: Komínové věže, Borová věž, Horní Lysá skála, Dolní Lysá skála, Frýdlantská věž, Malá Frýdlantská věž, Lysí masiv. Mezi nejznámější patří skalní útvar Gorila.

Skalní hrad

Skalní hrad žulovou stěnou skály spadá do hloubky třiceti metrů na údolní straně a deseti na straně náhorní. Skalní hrad vnikl podle archeologických nálezů v první polovině 13. století, stával tu strážní hrádek k hlídání obchodní stezky vedoucí na Frýdlantsko, později zde přebývali loupežníci. Na vrchol asi 30 metrů vysokých skalních bloků vedou do skály vytesané schůdky. Na vrcholové ploše se nachází mělké podvalí po skalní světnici a neveliký počet otvorů a kůlových jamek, které připomínají lože pro trámy dřevěné stavby.  Z vrcholků se nabízí výhled na Frýdlantsko, Horní Lužici, Polsko a Ještědský hřbet.

Hřebenový buk

Křižovatka turistických tras se nachází u Stržového vrchu na Vzrostlý buk připomíná dávnou obchodní cestu vedoucí přes Jizerské hory.

Oldřichovský Špičák

Oldřichovský Špičák je 724 m. n. m.  vysoký dominantní strmý vrchol s kovovými žebříky vedenými úzkým skalnatým kaňonem. Z vrcholu se přes špičky stromů nabízí pěkné výhledy směrem na Frýdlant a Oldřichov v Hájích.

Oldřichov v Hájích

Klidná obec v severozápadním podhůří Jizerských hor je vstupem do stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. Oldřichov v Hájích leží mezi Hejnickým a Oldřichovským hřbetem, které se stýkají v Oldřichovském sedle. Oblast pod sedlem směrem ke vsi se nazývá Hemmrich. Obcí protéká říčka Jeřice, do které se zde vlévá Oldřichovský potok. Obec byla součástí bývalého Frýdlantského panství v severních Čechách. Její historie sahá až do 14 stol. Na začátku obce směrem od Liberce stojí za prohlédnutí areál ekocentra, celoročně otevřený pro veřejnost. Jeho dominantou je roubená a hrázděná budova hospodářské usedlosti, která je ukázkou tradiční  vesnické  stavby z  18. stol. Návštěvník se zde setká i s původními plemeny hospodářských zvířat na místní farmě či může navštívit jedinečnou interaktivní expozici „Jizerky všemi smysly“ .

 

Kilometráž: 10,9 km

 
load