Vyhledávání

Navštivte Kunratické Švýcarsko

Že znáte pouze Českosaské Švýcarsko, no tak to čtěte pozorně, neboť vám nyní představíme jeho sourozence, mladší sestřičku – Kunratické Švýcarsko.

Koncem 19. století při rozvoji turistiky byla v této oblasti, zvané Kunratické Švýcarsko, vytvořena řada výtvarných děl v pískovcových skalách. Autory byli zejména Karel Beckert, předseda horského spolku, a Karel Bundesmann. Nejznámější jsou pískovcové skály na přírodní památce Dutý kámen, mezi nimiž bylo v letech 1913-1914 péčí kunratické sekce Horského spolku upraveno výletní místo, nazývané od té doby Körnerova výšina. Od hlavní silnice k němu dodnes vede upravená cesta se zbytky vytesaných schodů a poté zvolna sestupuje k upraveným skalám. Na jejich začátku je vytesaná plošinka Karolínina odpočinku s kamennou lavicí, jejíž opěradlo zdobí reliéf koruny s výrazným, ale dnes již téměř nečitelným názvem "Karolinenruh". V sousední skále je vyhloubena nevelká jeskyňka a hned za odpočívadlem vyčnívá vzhůru nejvýznamnější skalní suk, nazývaný někdy podle svého tvaru Vějíř, nebo Varhany.

V dubnu 2005 byla na skalní stěně s reliéfem slavnostně odhalena malá pamětní deska. Do skály za reliéfem je vytesané úzké schodiště s 38 kamennými stupni, vystupující na ploché temeno Širokého kamene s osmihranným kamenným stolem a lavicí. Na stole byla kdysi astronomicko-geografická orientační tabule a sluneční hodiny, z nichž se však dodnes dochovaly už jen nepatrné zbytky.

Na východní straně stolu je vytesaný eliptický medailon s datem zhotovení 19.7.1914, iniciálami kunratické sekce Horského spolku a jménem jejího tehdejšího předsedy, učitele Franze Řeháka.

Z vyhlídky je vidět k severu na Zelený vrch s osadou Drnovec na úpatí, západním směrem leží město Cvikov s výraznou dominantou Klíče a na jihu vyčnívá zaoblený vrch Ortel. 

Kunratice u Cvikova

Informace o trase

 
load