Vyhledávání

Projekty

Oddělení cestovního ruchu spolupracuje na rozvojových projektech z oblasti cestovního ruchu, a to většinou formou metodického dozoru či odborné autority.  Aktuálně (k 1. lednu 2022) zapojeno do dvou evropských projektů a jednom národním produktu.

Za společným dědictvím na kole a pěšky - přeshraniční projekt, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví (podstávkové domy a lidovou architekturu). K tomu dojde vytvořením přeshraničního turistického produktu pro pěší a cyklisty. Dotčeným územím je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory a region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). 

Loga dohromady

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.

Vedoucí partner: Ústecký kraj

 Projektoví partneři: 

Hlavního cíle projektu bude dosaženo postupnou realizací jednotlivých dílčích cílů projektu: 

1. Rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví v krajině lidové architektury, zejména tedy podstávkových domů. Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury. Tento typ stavby je v Evropě ojedinělý a ve velké koncentraci se dochoval pouze v německo-česko-polském trojmezí. Kromě toho, že utváří charakter krajiny, dokládají také způsob života na území Horní Lužice, severních Čech a Dolního Slezska. Svědčí o společné historii, která země na tomto území spojuje. S podstávkovými domy se nespojují pouze stavebně-historické a kulturní hodnoty, nýbrž také současné pojmy jako ekologické stavby a zdravé bydlení. 

2. Rozvoj a propojení společné přeshraniční sítě stezek jako základní turistické infrastruktury. Jedná se o propojení Ústeckého kraje, okresu Děčín, oblasti Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku s Libereckým krajem, v oblasti Českolipska a na německé straně dojde k propojení s obcemi Bad Schandau, Sebnitz, Neustadt a okresy Budyšín a Zhořelec.

3. Vytvoření společného přeshraničního turistického produktu a realizace společných marketingových opatření pro dosažení cílů projektu a rozvoj oblasti. V rámci těchto společných marketingových aktivit bude realizována promojízda, setkání destinačních agentur a turistických infocenter z projektové oblasti, společná mapa pro pěší a cyklisty, společný průvodce, workshopy, veletrhy atd., krátké filmy propagující cyklistické stezky.

Výsledkem projektu bude turistický produkt zaměřený na kulturní a přírodní dědictví v území podstávkových domů. Bude proznačena přeshraniční síť cyklistických tras.

                Raspenava, foto Miroslav Chmela Nový Bor stará škola v Křižanech, foto Miroslav Chmela

Za spolecnym dedictvim logo BASIC RGB

Objev skryté skvosty - Přeshraniční projekt "objev skryté skvosty" je zaměřen na zvýšení povědomí a návštěvnosti turisticky zapomenutých míst v příhraničních oblastech. V rámci projektu bude podpořeno mnoho zajímavých, ale zapomenutých míst, které se dostanou k širšímu počtu turistů, jak z polské strany hranice, tak té české. Cíleno je také na mladší generace, které budou tyto lokality navštěvovat. Součástí projektu je vytvoření propagačního webu, kde se budou možné aktivity spojené se skrytými skvosty v příhraničí zobrazovat. Odpovědným partnerem za projekt je okresní hospodářská komora Liberec.

Hřebenovka - vrcholová trasa vedoucí z Libereckého kraje přes Německo, Polsko a Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj až na Praděd, je jedním z projektem EU, na kterém úzce spolupracujeme. Historie tohoto projektu se datuje už od začátku 20. století, kdy se tato trasa udržovala hlavně z důvodu obchodních cest. Průběh byl navržen tak, aby neopomenut ty nejkrásnější vrcholy našeho severu a v nyní je dlouho několik stovek kilometrů. 

Skalní města - národní projekt na kterém spolupracují všechny subjekty na celém území České republiky. Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou krásou a geomorfologií, ale i nebývalou hustotou, se kterou se v české krajině vyskytují. Celé území severních a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními labyrinty, mnohdy s tajemnými hrady a hrádky, výraznými kopci vulkanického původu, s dechberoucími výhledy od Krušných hor k Ještědu, Krkonošům, Orlickým horám, Vysočině a Praze a obkroužené ze tří stran korytem řeky Labe, je turisticky mimořádně atraktivní a nemá ve své rozmanitosti srovnání s jinou podobnou oblastí nejen na našem území, ale i v celé Evropě. Dodnes dochovaná lidová architektura, dnes už památné rozhledny a vyhlídková místa nahodile rozmístěná po krajině, a malé lokální silničky a železnice, lemující skalní městečka, dojem jedinečnosti ještě umocňují. Ta nejznámější jsou zastoupena na severozápadě rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, které svými soutěskami a kaňony sahají až za hranice do sousedního Saska, severovýchodně od Prahy můžeme navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.

Uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v zemích V4 - Hlavním cílem projektu je navrhnout inovace v uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu ve vybraných destinacích tak, aby do cestovního ruchu mohli být zařazeni všichni, kdo mají o cestování zájem (nejen turisté bez zdravotních problémů či různých handicapů). Výsledkem projektu bude návrh opatření na inovaci nabídky, která umožní i znevýhodněným lidem zapojit se do cestovního ruchu ve větší míře než dosud. V rámci projektu bude Panevropská univerzita na území Libereckého kraje analyzovat trh cestovního ruchu se zaměřením se na nabídku a poptávku hendikepovaných turistů a porovná jeho úroveň s trhem cestovního ruchu vybraných zahraničních krajů.
 • Aktivity projektu
  • 01/2023: Vzdělávací seminář pro zájemce o problematiku inkluze v cestovním ruchu v Praze
  • 01/2023 – 09/2023: Uskutečnění primárního výzkumu nabídky a poptávky po cestovním ruchu zdravotně hendikepovaných lidí ve zkoumaných krajích.
  • 10/2023: Mezinárodní vědecká konference „Uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v krajinách V4“ v Krakově
  • 11/2023 – 04/2024: Návrhy na inovace nabídky cestovního ruchu pro hendikepované návštěvníky ve zkoumaných destinacích a jejich implementace v následujícím období
 • Země zapojené do projektu
  • Česká republika
   • Panevropská univerzita v Praze
   • Liberecký kraj
  • Slovenská republika
   • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   • Oblastná organizácia cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji
   • OZ Mosty
  • Polská republika
   • Akademia Wychowania Fizycznego v Krakově
Vytvořeno 24.7.2018 13:42:47 | přečteno 3512x | katerina.bochova

Navigace

Sekce pro podnikatele a partnery

 

Projekty

 
load