Vyhledávání

Projekty

Oddělení cestovního ruchu spolupracuje na rozvojových projektech z oblasti cestovního ruchu, a to většinou formou metodického dozoru či odborné autority.  Aktuálně (k 1. lednu 2022) zapojeno do dvou evropských projektů a jednom národním produktu.

Za společným dědictvím na kole a pěšky - přeshraniční projekt, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví (podstávkové domy a lidovou architekturu). K tomu dojde vytvořením přeshraničního turistického produktu pro pěší a cyklisty. Dotčeným územím je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory a region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). 

 Loga dohromady

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.

Vedoucí partner: Ústecký kraj

 Projektoví partneři: 

Hlavního cíle projektu bude dosaženo postupnou realizací jednotlivých dílčích cílů projektu: 

1. Rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví v krajině lidové architektury, zejména tedy podstávkových domů. Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury. Tento typ stavby je v Evropě ojedinělý a ve velké koncentraci se dochoval pouze v německo-česko-polském trojmezí. Kromě toho, že utváří charakter krajiny, dokládají také způsob života na území Horní Lužice, severních Čech a Dolního Slezska. Svědčí o společné historii, která země na tomto území spojuje. S podstávkovými domy se nespojují pouze stavebně-historické a kulturní hodnoty, nýbrž také současné pojmy jako ekologické stavby a zdravé bydlení. 

2. Rozvoj a propojení společné přeshraniční sítě stezek jako základní turistické infrastruktury. Jedná se o propojení Ústeckého kraje, okresu Děčín, oblasti Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku s Libereckým krajem, v oblasti Českolipska a na německé straně dojde k propojení s obcemi Bad Schandau, Sebnitz, Neustadt a okresy Budyšín a Zhořelec.

3. Vytvoření společného přeshraničního turistického produktu a realizace společných marketingových opatření pro dosažení cílů projektu a rozvoj oblasti. V rámci těchto společných marketingových aktivit bude realizována promojízda, setkání destinačních agentur a turistických infocenter z projektové oblasti, společná mapa pro pěší a cyklisty, společný průvodce, workshopy, veletrhy atd., krátké filmy propagující cyklistické stezky.

Výsledkem projektu bude turistický produkt zaměřený na kulturní a přírodní dědictví v území podstávkových domů. Bude proznačena přeshraniční síť cyklistických tras.

                Raspenava, foto Miroslav Chmela Nový Bor stará škola v Křižanech, foto Miroslav Chmela

Za spolecnym dedictvim logo BASIC RGB

Hřebenovka - vrcholová trasa vedoucí z Libereckého kraje přes Německo, Polsko a Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj až na Praděd, je jedním z projektem EU, na kterém úzce spolupracujeme. Historie tohoto projektu se datuje už od začátku 20. století, kdy se tato trasa udržovala hlavně z důvodu obchodních cest. Průběh byl navržen tak, aby neopomenut ty nejkrásnější vrcholy našeho severu a v nyní je dlouho několik stovek kilometrů. 

Skalní města - národní projekt na kterém spolupracují všechny subjekty na celém území České republiky. Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou krásou a geomorfologií, ale i nebývalou hustotou, se kterou se v české krajině vyskytují. Celé území severních a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními labyrinty, mnohdy s tajemnými hrady a hrádky, výraznými kopci vulkanického původu, s dechberoucími výhledy od Krušných hor k Ještědu, Krkonošům, Orlickým horám, Vysočině a Praze a obkroužené ze tří stran korytem řeky Labe, je turisticky mimořádně atraktivní a nemá ve své rozmanitosti srovnání s jinou podobnou oblastí nejen na našem území, ale i v celé Evropě. Dodnes dochovaná lidová architektura, dnes už památné rozhledny a vyhlídková místa nahodile rozmístěná po krajině, a malé lokální silničky a železnice, lemující skalní městečka, dojem jedinečnosti ještě umocňují. Ta nejznámější jsou zastoupena na severozápadě rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, které svými soutěskami a kaňony sahají až za hranice do sousedního Saska, severovýchodně od Prahy můžeme navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.
Vytvořeno 24.7.2018 13:42:47 | přečteno 2798x | katerina.bochova

Navigace

Sekce pro podnikatele a partnery

 

Projekty

 
load