Letní kino Turnov

Letní kino Turnov, autor: Kulturní centrum Turnov

Český ráj

Skálova 1590
Turnov, 511 01

Telefon:+420 481 322 083
Web:www.kcturnov.cz
QR kód
Areál letního kina je součástí městského parku ve Skálově ulici. Jeho výstavba proběhla v šedesátých letech minulého století.

Původně velkolepý víceúčelový areál měl hlediště pro více jak 2 tisíce diváků. K jeho chloubám patřilo velké pódium s podzemním orchestřištěm a přilehlým objektem šaten. Tento areál byl občas využíván k různým slavnostem minulého režimu. Jak postupně ztrácel na významu onen politický systém, ztrácel na významu i tento areál. Důsledek byl jednoznačný. Areál začal chátrat.

Přesto se ještě jednou probral k životu. Bylo to v době, kdy bylo zrušeno orchestřiště, přebudovalo se prohnilé jeviště a na jeho místě byla postavena stabilní promítací stěna. Areál byl vybaven promítacími stroji MEOPTA UM 70/35, které vedle všech současných formátů 35 mm umožňovaly projekci 70mm filmu (systém TODD A.O.) se šestikanálovým zvukem. S ústupem slávy filmových festivalů pracujících, ztratil areál znovu na významu a již jej nic nezachránilo před dalším chátráním. Nad areálem a jeho další budoucností visely zlověstné otazníky.

V roce 2003 přešel tento areál pod správu naší společnosti, později dokonce do jejího vlastnictví. Zástupci městské samosprávy rozhodli, že do opravy tohoto areálu vloží v několika letech etapově finanční prostředky, pomocí kterých se pokusí udržet přírodní areál v použitelném stavu. V roce 2004 byly tyto práce započaty a v roce 2005 dokončeny. Další podpora se dá podle předběžných příslibů očekávat v letech příštích.

Současná kapacita hlediště: 650 diváků

Maximální kapacita hlediště: 1500 diváků

Způsob využití: Letní kino červen - září, venkovní koncertní scéna

Součástí tohoto areálu je kiosek s občerstvením se samostatnou zpevněnou plochou a venkovním malým jevištěm na pořádání komorních kulturních akcí.

 
 
load