Zámek Zákupy otevřel nové prostory

Zámek Zákupy  -   tzv.  ložnice Františka Josefa I.  po instalaci, autor: NPÚ, ÚPS na Sychrově

Českolipsko

Web:www.zamek-zakupy.cz
QR kód
Nové místnosti na zákupském zámku se otevřely u příležitosti 100. výročí úmrtí předposledního majitele zámku císaře Františka Josefa I., jenž zemřel 21. listopadu roku 1916. Nechybí ani připomínka starší historie před příchodem císaře Ferdinanda Dobrotivého.

Poprvé od roku 1976, kdy byl zámek Zákupy uzavřen z důvodu stavební havárie, se znovu otevřela prohlídka v plném rozsahu, tj. ve všech čtyřech zámeckých křídlech. Od 1. června jsou po celkové obnově zpřístupněny čtyři pokoje severního křídla, které sloužilo k ubytování hostů. Expoziční využití je však zcela nové a vrací se k původnímu využití daných prostor.

Primárně zde autoři expozice využili fakt, že pokoje sloužily k ubytování hostů. Všechno původní vybavení, které se zachovalo, bylo vráceno na své místo, avšak muselo být doplněno dalšími předměty ze zákupského fondu a také ze svozů z depozitářů hradů a zámků ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově, které se vztahují k rodu Habsburků. 

Nové pokoje tak připomínají pobyty císaře Františka Josefa I. (ložnice a pracovna), ale také jeho syna korunního prince Rudolfa s manželkou Štěpánkou Belgickou (salon a lovecký pokoj), kteří v Zákupech také několikrát pobývali. 

Zbylé dvě místnosti v západním křídle na svou postupnou obnovu teprve čekají, ale již jsou součástí prohlídky, kde se výklad průvodců zaměří více na chystanou obnovu. Výklad o arcivévodkyni Marii Tereze z Braganzy, nevlastní matce následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, jíž bude věnován závěr prohlídky, tak uzavře historii Habsburků na zámku.  

Vedle výše uvedeného dochází od 1. 6. 2016 v západním křídle ke zpřístupnění apartmá ve stylu biedermeier, které připomíná starší historii zámku ještě před příchodem císaře Ferdinanda Dobrotivého. V letech 1817-1832 byly totiž Zákupy spjaty se jménem syna císaře Francie Napoleona Bonaparte zvaného Orlík, jenž se stal vévodou zákupským. Přestože do Zákup nikdy za svůj krátký život (zemřel v mladém věku 21 let na tuberkulózu) nezavítal, bude této zajímavé osobnosti věnována trojice místností (předpokoj, ložnice, ranní pokoj), kde se podařilo uplatnit předměty vážící se jak k Orlíkovi, tak k jeho otci Napoleonovi a napoleonským válkám. Poslední pokoj západního křídla se díky zpřístupnění dočká své původní funkce, kdy sloužil k ubytování "velebného pána", Nicola Negreliho, jehož starší bratr Alois byl známým dopravním inženýrem a autorem slavného viaduktu v pražském Karlíně.  

 Z důvodu zvýšení časové a fyzické náročnosti prohlídky čtyř křídel, tj. cca 30 místností, bude od 1. 6. 2016 prohlídka rozdělena na dva samostatné prohlídkové okruhy a to na základní trasu A - Letní sídlo císaře Ferdinanda Dobrotivého - Reprezentační a soukromé pokoje císaře a doplňkovou trasu B – Návštěvy u Habsburků – Hostinské pokoje. Pro návštěvu obou tras v jeden den budou návštěvníci motivováni výraznou slevou na vstupném. 
 

Délka prohlídek u obou okruhů je cca 50 minut, vstupné na trasu hlavní i doplňkovou je 100 Kč základní, 70 Kč snížené a 270 Kč rodinné. V případě, že návštěvník bude chtít navštívit oba prohlídkové okruhy, bude hradit vstupné 150 Kč základní, 105 snížené, 405 rodinné.

Kromě výše popsaných prohlídkových okruhů nabízí správa zámku Zákupy také dětskou trasu, další alternativou pro rodiny s dětmi je potom výstava princezen ve sklepení.

Reinstalace zákupského zámku je plánována ještě na dva roky, ukončena bude symbolicky rokem 2018, kdy si připomeneme 100 let od jeho převzetí státem.

K výročí 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. připravila správa zámku sérii vzpomínkových akcí (vedle již proběhlých Císařských slavností a otevření nových pokojů to bude Hradozámecká noc 27. srpna – na zákupském zámku prvně, a 3. ročník výstavy jiřinek 9. – 11. září, kde dojde ke křtu nové odrůdy císařovým jménem). K výročí Františka Josefa I. byly pro sběratele vydány speciální dřevěné magnetky a vyjde také speciální výroční turistická známka.

 

Související články

 
load