Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska

Český ráj

Staroměstské nám. - Hrad 1
Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 326 325 616
+420 326 322 542
E-mail:info@muzeum-mb.cz
Web:www.muzeum-mb.cz
QR kód
Expozice muzea je zaměřena na historii města a regionu a je doplněna netradiční muzejní hernou s aktivitami pro návštěvníky.
Muzeum Mladoboleslavska navazuje na tradici Krajského muzejního spolku, který v roce 1887 zpřístupnil pro veřejnost první expozice v objektu pozdně gotického paláce Templu. V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu bývalého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expozice. Roku 1972 muzeum získalo k užívání objekt mladoboleslavského hradu, ve kterém sídlí dodnes.

Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vznikem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého Města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna, poté zde byl dokonce sklad textilu a teprve v roce 1972 začal být hrad využíván pro účely muzea.

Expozice:

Paměť města

Expozice věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích - správa města a jeho stavební proměny, společenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti. Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes muzeum sídlí.

Venkov v proměnách času

Expozice věnovaná dějinám regionu. V jednotlivých sálech je představena venkovská správa, společenský život a slavnosti, lidové kroje, venkovský interiér, průmysl a doprava, zemědělská výroba a různé drobné maloměstské a venkovské živnosti. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Muzejní herna - MUZEION

Netradiční prostory s aktivitami pro návštěvníky, které vybízejí k aktivní spoluúčasti, k manipulaci s předměty a ke hře. Hned u vchodu vás přivítá netradiční průvodce - červotoč, který zná muzeum skutečně "skrz naskrz". Pod jeho vedením si zahrajete na restaurátora či muzejního badatele, vytvoříte si výstavu podle vlastního návrhu a pokusíte se sestavit stavebnici mladoboleslavského hradu. Na počítači s dotykovou obrazovkou si pak můžete zahrát hru, nebo si zde najít množství informací k vystaveným předmětům.

Dovolená s dětmi - nabídka

Expozice muzea je doplněna netradiční muzejní hernou s aktivitami pro malé i velké návštěvníky.

Dovolená bez bariér - nabídka

Bezbariérový přístup pouze do přízemí, kde se nachází výstavní síň.

Otevírací doba

Květen - Září Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Říjen - Duben Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Otevřeno i ve svátek.

Vstupné

Muzeum
Plné vstupné:40,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:20,00 CZK
Děti:20,00 CZK
Studenti:20,00 CZK
Senioři:20,00 CZK
Herna s programem
Plné vstupné:30,00 CZK
Dílny k výstavám
Plné vstupné:40,00 CZK

Akce

Den Středočeského kraje

28.10.2016
Volný vstup do všech výstavních prostor muzea.

Listopady

8.10.2016 - 5.2.2017
V Galerii na arkádě až do neděle 5. 2.

Svět kostiček

1.12.2016 - 1.1.2017
Interaktivní výstava stavebnice LEGO.

Putování k Betlému

17.12.2016
Tradiční předvánoční akce. Průvod v čele se třemi mudrci z Východu vyjde z Komenského náměstí a doputuje k hradu a do sklepení k jesličkám.

Retro

6.10.2016 - 27.11.2016
Design a móda 60.- 80. let 20. století.

Paměť města, Venkov v proměnách času, muzejní herna Muzeion

26.9.2016 - 31.12.2016
Stálé expozice Muzea Mladoboleslavska.

Rodinná dílna Jelínků z Kosmonosy

26.9.2016 - 31.12.2016
Dlouhodobá výstava.
Všechny akce

Výklad v cizím jazyce: němčina
Popisy exponátů v cizím jazyce: angličtina, němčina
Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), WC, prodej upomínkových předmětů, bezbariérový přístup

Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
 
 
 
load