Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska

Český ráj

Staroměstské nám. - Hrad 1
Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 326 325 616
+420 326 322 542
E-mail:info@muzeum-mb.cz
Web:www.muzeum-mb.cz
QR kód
Expozice muzea je zaměřena na historii města a regionu a je doplněna netradiční muzejní hernou s aktivitami pro návštěvníky.
Muzeum Mladoboleslavska navazuje na tradici Krajského muzejního spolku, který v roce 1887 zpřístupnil pro veřejnost první expozice v objektu pozdně gotického paláce Templu. V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu bývalého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expozice. Roku 1972 muzeum získalo k užívání objekt mladoboleslavského hradu, ve kterém sídlí dodnes.

Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vznikem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého Města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna, poté zde byl dokonce sklad textilu a teprve v roce 1972 začal být hrad využíván pro účely muzea.

Expozice:

Paměť města

Expozice věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích - správa města a jeho stavební proměny, společenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti. Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes muzeum sídlí.

Venkov v proměnách času

Expozice věnovaná dějinám regionu. V jednotlivých sálech je představena venkovská správa, společenský život a slavnosti, lidové kroje, venkovský interiér, průmysl a doprava, zemědělská výroba a různé drobné maloměstské a venkovské živnosti. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Muzejní herna - MUZEION

Netradiční prostory s aktivitami pro návštěvníky, které vybízejí k aktivní spoluúčasti, k manipulaci s předměty a ke hře. Hned u vchodu vás přivítá netradiční průvodce - červotoč, který zná muzeum skutečně "skrz naskrz". Pod jeho vedením si zahrajete na restaurátora či muzejního badatele, vytvoříte si výstavu podle vlastního návrhu a pokusíte se sestavit stavebnici mladoboleslavského hradu. Na počítači s dotykovou obrazovkou si pak můžete zahrát hru, nebo si zde najít množství informací k vystaveným předmětům.

Dovolená s dětmi - nabídka

Expozice muzea je doplněna netradiční muzejní hernou s aktivitami pro malé i velké návštěvníky.

Dovolená bez bariér - nabídka

Bezbariérový přístup pouze do přízemí, kde se nachází výstavní síň.

Otevírací doba

Květen - Září Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Říjen - Duben Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Otevřeno i ve svátek.

Vstupné

Muzeum
Plné vstupné:40,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:20,00 CZK
Děti:20,00 CZK
Studenti:20,00 CZK
Senioři:20,00 CZK
Herna s programem
Plné vstupné:30,00 CZK
Dílny k výstavám
Plné vstupné:40,00 CZK

Akce

Boleslavské ismy

1.4.2017 - 30.4.2017
Netradičně laděné vycházky po Mladé Boleslavi pro gymnázia, střední školy a druhý stupeň základních škol (8. a 9. třídy).

Muzejní noc v Mladé Boleslavi

19.5.2017 19:00
Muzea v Mladé Boleslavi nabídnou noční prohlídku expozic, návštěvu sklepení a pestrý kulturní program. To vše zdarma.

Den Středočeského kraje

28.10.2017
28. říjen je tradičně i Dnem Středočeského kraje. Při této příležitosti nabízejí středočeská muzea a galerie zřizovaná krajem pestrý kulturní program. Muzeum Mladoboleslavska nabízí vedle bohatého programu i volný vstup do všech výstavních prostor.

Putování k Betlému

16.12.2017
Tradiční předvánoční akce. Průvod v čele se třemi mudrci z Východu vyjde z Komenského náměstí a doputuje k hradu a do sklepení k jesličkám.

Paměť města

31.12.2017
– kapitoly z dějin Mladé Boleslavi z období od 17. do počátku 20. století.

Lucemburské opraski

28.2.2017 - 31.3.2017
Netradiční pohled na události vrcholného středověku v českých zemích prostřednictvím komiksu a originálních dobových předmětů.
Všechny akce

Přístupnost

obtížný povrch bezbariérový vstup hlavním vchodem schody
Vstup
Přístup do objektu muzea je z hradního nádvoří, povrch komunikací v okolí tvoří hrubá kamenná dlažba. Před vstupem do muzea je 1 nízký schod (výška 5 cm), zvonková signalizace (výška 154 cm) se nachází u vstupu vpravo. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 91 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.
Interiér
Za vstupem v přízemí je k dispozici pokladna (pult výška 90 cm). Dále se v přízemí nachází výstavní síň s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) a běžné toalety. Expozice muzea jsou umístěny v 1. a 2. patře. Jednotlivá patra propojuje uzamčený výtah, který slouží pouze pro potřeby muzea a pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody s výjimkou dveří výtahu jsou širší než 80 cm. Některé části expozice jsou přístupné přes vysoké prahy (výška 3 – 5 cm). Do části expozice v 1. patře klesá -1 schod (výška 12 cm).
Výtah
Uzamčený průchozí výtah (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 77 cm, klecové dveře chybí; klec šířka 104 cm, hloubka 215 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem na bočních stěnách. Sklopné sedátko a zrcadlo chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 134 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 131 cm.
Hygienické zázemí
Přístupná, ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Výklad v cizím jazyce: němčina
Popisy exponátů v cizím jazyce: angličtina, němčina
Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), WC, prodej upomínkových předmětů, bezbariérový přístup

Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska
 
 
 
load