Krkonošské muzeum Vrchlabí - Čtyři historické domky

Čtyři historické domky, Vrchlabí, autor: archiv správy KRNAP

Krkonoše

náměstí Míru 222-224
Vrchlabí, 543 00

Telefon:+420 499 456 758
E-mail:his@krnap.cz
Web:www.krnap.cz
QR kód
Muzeum se nachází v centru Vrchlabí ve čtyřech historických domech.

Soubor tří štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976 - 1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009-2010 v rámci projektu Via fabrilis - cesta řemeslných tradic.

V domech dnes sídlí Krkonošské muzeum správy KRNAP. Expozice je zaměřena na lidové umění a umělecké řemeslo, počátky krkonošské turistiky, krkonošské betlémy i lidový interiér. V jednom z domů sídlí informační centrum správy KRNAP.

Expozice:
Čp.222 - sezónní výstavy
Čp.222a - otevřený depozitář dokladů tradiční truhlářské a textilní výroby (otevřeno od 12.6. 2010)
Čp.223 - informační centrum Správy Krkonošského národního parku
Čp.224 - národopisná expozice "Z tvorby krkonošského lidu", "Z dějin města Vrchlabí"

Dovolená bez bariér - nabídka

Částečně bezbariérový přístup.

Příloha

Otevírací doba

Leden - Březen Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Duben - Květen Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Červen - Září Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Říjen - Prosinec Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Vstupné

vstupné na výstavy
Plné vstupné:30,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:15,00 CZK
vstupné do expozice
Plné vstupné:60,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:30,00 CZK
Rodinné vstupné:140,00 CZK Max. 2 dospělí a 3 děti
Poznámka:Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP

Přístupnost

obtížný povrch obtížný sklon schody ližiny nebo rampa nepřístupná toaleta - běžné WC
Vstup
Čtyřdomí tvoří čtyři historické domky vedle sebe s muzejní expozicí v prvním a čtvrtém objektu a infocentrem ve třetí budově. Všechny domy mají podloubí, jehož prostor je od okolního prostranství oddělen schodem (výška 12 – 15 cm). Vjezdy do vrat mezi domky mají povrch z velmi hrubé kamenné dlažby s mírným sklonem (max. 5%). Pro kompenzaci převýšení v celém areálu jsou k dispozici dvě mobilní rampy (sklon max. 16 %, šířka 95 a 85 cm, délka 117 a 100 cm).
Interiér
Muzeum Vstup do expozice v prvním domku je možný jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), které otevírají se mechanicky směrem dovnitř, přičemž je třeba překonat 1 schod (výška 21 cm). Alternativou je vstup průjezdem a spojovacím krčkem mezi domky, vedoucím do zahrady. Před průjezdem je kamenný nájezd (sklon 5 %), následuje dvoukřídlá branka (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm), za níž je chodníček opět z hrubé kamenné dlažby. Do spojovacího krčku mezi domky vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), které otevírají se mechanicky směrem ven. Před dveřmi je krátký nájezd (sklon 9 %, délka 124 cm). Z malé chodby vedou dále do zahrady totožné veře s nájezdem. Z chodby krčku vlevo vedou vstupní dveře (šířka 90 cm) do výstavních prostor. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 80 cm s prahy do výšky max. 3 cm. Expozice ve čtvrtém domku má vstup přes 1 schod v podloubí a dále jednokřídlými dveřmi (šířka 100 cm), které otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Ve dveřích je práh (výška 2 cm). Ze zádveří (šířka 237 cm, hloubka 309 cm) vedou do interiéru další jednokřídlé dveře (šířka 100 cm), které se otevírají mechanicky směrem do zádveří. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 80 cm. Prostory v 1. patře jsou přístupné pouze schodištěm ( 10, 10 schodů). Infocentrum Vstupní dveře infocentra ve třetím domku jsou jednokřídlé (šířka 120 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Ve dveřích je masivní dřevěný práh (výška 12 cm). Zvonková signalizace (výška 123 cm) je umístěna vlevo u dveří. Ze zádveří (šířka 232 cm, hloubka 641 cm) vedou do interiéru další jednokřídlé dveře (šířka 80 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří. Ve dveřích je schod (výška 21 cm). Informační pult (výška 91 cm) je umístěn v interiéru po levé straně. Napravo se nacházejí běžné toalety.
Hygienické zázemí
V objektu není přístupná ani částečně přístupná toaleta. Běžné WC je součástí domku s infocentrem.
Parkování
Před domky na náměstí Míru je parkovací plocha bez vyhrazených parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Návaznost na dopravní uzly
Nejbližší autobusová zastávka se nachází v ulici Krkonošská. Povrch chodníku tvoří převážně asfalt a dlažba s mírným příčným i podélným sklonem. Přechod pro chodce na náměstí Míru je bezbariérově upravený pouze na jedné straně (obrubník výška 7 cm). Autobusová zastávka rovněž není bezbariérově upravená (nástupní hrana výška 3 cm).

Popisy exponátů v cizím jazyce: angličtina, němčina
Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), WC, prodej upomínkových předmětů, bezbariérový přístup

Čtyři historické domky, Vrchlabí, autor: archiv správy KRNAP
Krkonošské muzeum Vrchlabí, autor: KRNAP
Krkonošské muzeum Vrchlabí, autor: KRNAP
Čtyři historické domky, Vrchlabí, autor: archiv správy KRNAP
 
 
 
load